Бакалавр

Навчальні плани та програми курсів
у галузі знань “Філолог, викладач (перекладач) іноземної мови та літератури” впорядковані з урахуванням напрямків підготовки:

 eng_plan 035.041 Германські мови та літератури, перша – англійська. Англійська та друга іноземні мови і літератури

 

Кваліфікація: “Бакалавр філології. Учитель англійської і другої iноземної мови та літератури”.

 

Випускаюча кафедра: англійської філології

 clas_plan 035.08 Класичні мови та літератури. Латинська-старогрецька, грецька мови і літератури (на базі англійської мови)

 

Кваліфікація: “Бакалавр філології. Учитель ла­тинської, старогрецької, грецької мов та літератури. Учитель другої іноземної мови”.

 

Випускаюча кафедра: класичної філології

 ger_plan 035.043 Германські мови та літератури, перша – німецька. Німецька та англійська мови і літератури

 

Кваліфікація: “Бакалавр філології. Учитель німецької і другої іноземної мови та літератури”.

 

Випускаюча кафедра: німецької філології

 tr_eng_plan 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. Переклад (англійська та друга іноземні мови)

 

Кваліфікація: “Бакалавр філології. Перекладач. Учитель англійської мови”.

 

Випускаюча кафедра: перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура

 tr_ger_plan 035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька. Переклад (німецька та друга іноземні мови)

 

Кваліфікація: “Бакалавр філології. Перекладач з іноземної мови. Учитель іноземної мови”.

 

Випускаюча кафедра: міжкультурої комунікації та перекладу

 fr_plan 035.055 Романські мови та літератури, перша – французька. Французька та англійська мови і літератури

 

Кваліфікація: “Бакалавр філології. Учитель французької і другої іноземної мови та літератури”.

 

Випускаюча кафедра: французької філології

 esp_plan1 035.051 Романські мови та літератури, перша – іспанська. Іспанська та англійська мови і літератури

 

Кваліфікація: “Бакалавр філології. Учитель іспанської і другої іноземної мови та літератури”.

 

Випускаюча кафедра: французької філології

Студенти, які вивчали третю іноземну мову (факультатив), отримують сертифікат-додаток до диплома із зазначенням відповідної спеціальності і кваліфікації.