ОС “Бакалавр, спеціальність “Філологія”

Навчальні плани та програми курсів за спеціальністю “Філологія” упорядковано відповідно до спеціалізацій:

 eng_plan 035.041 Германські мови та літератури, перша – англійська. Англійська та друга іноземні мови і літератури

Кваліфікація: Вчитель англійської і німецької/французької/іспанської мов та літератури.

Випускаюча кафедра: англійської філології

 clas_plan 035.08 Класичні мови та літератури. Латинська-старогрецька, грецька мови і літератури (на базі англійської мови)

Кваліфікація: Вчитель ла­тинської-старогрецької, грецької мови та античної літератури. Вчитель англійської/німецької мови.

Випускаюча кафедра: класичної філології

 ger_plan 035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька. Німецька та англійська мови і літератури.

Кваліфікація: Бакалавр філології. Фахівець німецької і англійської мов та літератури. Перекладач.

Випускаюча кафедра: німецької філології

 tr_eng_plan 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. Переклад (англійська та друга іноземні мови)

Кваліфікація: Перекладач англійської мови. Вчитель англійської мови.

Випускаюча кафедра: перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура

 tr_ger_plan 035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька. Переклад (німецька та друга іноземні мови)

Кваліфікація: Перекладач німецької мови. Вчитель німецької мови.

Випускаюча кафедра: міжкультурої комунікації та перекладу

 fr_plan 035.055 Романські мови та літератури, перша – французька. Французька та англійська мови і літератури

Кваліфікація: Вчитель французької і англійської мов та літератури.

Випускаюча кафедра: французької філології

 esp_plan1 035.051 Романські мови та літератури, перша – іспанська. Іспанська та англійська мови і літератури

Кваліфікація: Вчитель іспанської і англійської мов та літератури.

Випускаюча кафедра: французької філології

Студенти, які вивчали третю іноземну мову (факультатив), отримують сертифікат-додаток до диплома із зазначенням відповідної спеціальності і кваліфікації.