Бакалавр

Навчальні плани та програми курсів
у галузі знань “Філолог, викладач (перекладач) іноземної мови та літератури” впорядковані з урахуванням напрямків підготовки:

 eng_plan 6.020303 Філологія (англійська мова та література).

 

Кваліфікація: “Бакалавр філології. Учитель англійської і другої iноземної мови та літератури”.

 

Випускаюча кафедра: англійської філології

 clas_plan 6.020303 Філологія (латинська, старогрецька, грецька мова та література).

 

Кваліфікація: “Бакалавр філології. Учитель ла­тинської, старогрецької, грецької мов та літератури. Учитель другої іноземної мови”.

 

Випускаюча кафедра: класичної філології

 ger_plan 6.020303 Філологія (німецька мова та література).

 

Кваліфікація: “Бакалавр філології. Учитель німецької і другої іноземної мови та літератури”.

 

Випускаюча кафедра: німецької філології

 tr_eng_plan 6.020303 Філологія (переклад (англо-український переклад)).

 

Кваліфікація: “Бакалавр філології. Перекладач. Учитель англійської мови”.

 

Випускаюча кафедра: перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура

 tr_ger_plan 6.020303 Філологія (переклад (німецько-український переклад)).

 

Кваліфікація: “Бакалавр філології. Перекладач з іноземної мови. Учитель іноземної мови”.

 

Випускаюча кафедра: міжкультурої комунікації та перекладу

 fr_plan 6.020303 Філологія (французька мова та література).

 

Кваліфікація: “Бакалавр філології. Учитель французької і другої іноземної мови та літератури”.

 

Випускаюча кафедра: французької філології

 esp_plan1 6.020303 Філологія (іспанська мова та література).

 

Кваліфікація: “Бакалавр філології. Учитель іспанської і другої іноземної мови та літератури”.

 

Випускаюча кафедра: французької філології

Студенти, які вивчали третю іноземну мову (факультатив), отримують сертифікат-додаток до диплома із зазначенням відповідної спеціальності і кваліфікації.