035.08 Класичні мови та літератури. Латинська-старогрецька, грецька мови і літератури (на базі англійської мови)

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 2:0 Залік
104 0:6,5 Іспит
64 0:4 Іспит
Безпека життєдіяльності 16 32 1:2 Залік
Вступ до літературознавства 26 6 1,6:0,4 Іспит
Вступ до мовознавства 16 16 1:1 Іспит
Історія старогрецької літератури 32 2:0 Залік
Латинська мова і автори 112 0:7 Іспит
Старогрецька мова і автори 80 0:5 Іспит
Фізичне виховання (класична філологія, переклад) 72 0:4,5 Залік

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
48 3:0 Залік
32 0:2 Залік
16 16 1:1 Залік
32 2:0 Іспит
104 0:6,5 Іспит
64 0:4 Іспит
Історія країни, мова якої вивчається (Велика Британія) 17 1,1:0 Залік
Історія країни, мова якої вивчається (Німеччина) 17 1,1:0 Залік
Історія старогрецької літератури 32 2:0 Іспит
Латинська мова і автори 112 0:7 Іспит
Старогрецька мова і автори 80 0:5 Іспит
Українська мова за професійним спрямуванням (перший потік) 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Синтагма сильних часів старогрецького дієслова
Фонетика і правопис старогрецької мови
32 0:2 Залік
Фізичне виховання (класична філологія, переклад) 68 0:4,3 Залік
Історія античної культури 48 3:0 Іспит

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 0:2 Залік


16 16 1:1 Залік
Історія римської літератури 36 2,3:0 Залік
Історія Стародавньої Греції і Риму 32 2:0 Залік
Латинська мова і автори 32 64 2:4 Іспит
Основи екології 16 1:0 Залік
Старогрецька мова і автори 32 48 2:3 Залік
Українська мова 6 10 0,4:0,6 Залік
Українська мова за професійним спрямуванням (другий потік) 6 10 0,4:0,6 Залік
Філософія (другий потік) 8 8 0,5:0,5 Залік
Фізичне виховання (класична філологія, переклад) 32 0:2 Залік
Феномен масової культури (другий потік) 32 2:0 Залік
Історія античної культури 32 2:0 Іспит

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність


16 16 1:1 Залік
Історія римської літератури 34 2,1:0 Іспит
Історія української культури 12 20 0,8:1,3 Іспит
Латинська мова і автори 16 80 1:5 Іспит
Політологія (перший потік) 16 16 1:1 Іспит
Старогрецька мова і автори 16 48 1:3 Іспит
Українська мова 6 10 0,4:0,6 Залік
Українська мова за професійним спрямуванням (другий потік) 6 10 0,4:0,6 Залік
Феномен масової культури (перший потік) 34 2,1:0 Залік
Філософія (другий потік) 16 16 1:1 Іспит
Фізичне виховання (класична філологія, переклад) 32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 1:Етика і естетика
Історія європейського мистецтва
32 2:0 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 2:0 Залік

32 0:2 Залік
Античні граматичні теорії 16 1:0 Залік
Історія латинської мови 32 2:0 Залік
Латинська мова і автори 16 80 1:5 Іспит
Старогрецька мова і автори 32 64 2:4 Іспит
Сучасна грецька мова 32 0:2 Залік
Українська мова за професійним спрямуванням (другий потік) 6 26 0,4:1,6 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Пізньолатинська проза
Римський побутовий роман
Фізичне виховання (класична філологія, переклад)
32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 2:Етнографія (другий потік)
Основи економічної теорії
Основи медичних знань
32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 3:Релігієзнавство
Українознавство
Християнство в Україні: Історія та сучасність
32 2:0 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 2:0 Залік


32 32 2:2 Залік
32 0:2 Іспит
Історія латинської мови 32 2:0 Іспит
Латинська мова і автори 32 80 2:5 Іспит
Психологія (другий потік) 16 16 1:1 Іспит
Старогрецька мова і автори 80 0:5 Залік
Сучасна грецька мова 32 0:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Давногрецька мелічна і хорова лірика
Давногрецька мова періоду койне
16 0:1 Залік
Фізичне виховання (класична філологія, переклад) 32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 2:Майстерність педагогічної діяльності (другий потік)
Соціолінгвістика (перший потік)
Соціологія
32 2:0 Залік
Теорія і практика освіти 32 2:0 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
0:0 Іспит
32 0:2 Залік
Безпека життєдіяльності 16 16 1:1 Диф. залік
Історія старогрецької мови 36 2,3:0 Немає
Латинська мова і автори 80 0:5 Іспит
Методика викладання іноземної мови (класична філологія) 16 1:0 Залік
Основи екології 18 1,1:0 Залік
Основи охорони праці 16 16 1:1 Залік
Педагогіка (другий потік) 16 16 1:1 Іспит
Старогрецька мова і автори 80 0:5 Іспит
Сучасна грецька мова 32 0:2 Залік
Фізичне виховання (класична філологія, переклад) 32 0:2 Залік
Методика викладання латинської мови 32 2:0 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
0:0 Курсова робота
40 0:2,5 Залік
32 0:2 Іспит
Грецька епіграфіка 20 1,3:0 Залік
Історія іноземної мови 10 0:0,6 Залік
Історія старогрецької мови 20 1,3:0 Іспит
Латинська мова і автори 50 0:3,1 Немає
Лексикологія (класична філологія) 32 0:2 Іспит
Лексикологія іноземної мови (класична філологія) 10 0:0,6 Залік
Основи права та конституційного права України 10 10 0,6:0,6 Залік
Педагогічна практика 216 0:13,5 Диф. залік
Політологія (перший потік) 10 10 0,6:0,6 Іспит
Старогрецька мова і автори 40 0:2,5 Немає
Сучасна грецька мова 20 0:1,3 Іспит
Теорграматика (класична філологія) 10 10 0,6:0,6 Залік
Дисципліна на вибір 1:Віршовані написи Південного Причорномор’я
Мова і стиль грецького роману
10 0:0,6 Залік