035 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька: німецька і друга іноземні мови та літератури (переклад включно)

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Антична література 32 2:0 Залік
Безпека життєдіяльності 16 32 1:2 Залік
Вступ до літературознавства 26 6 1,6:0,4 Іспит
Вступ до мовознавства 16 16 1:1 Іспит
Вступ до філології (німецька мова і література, німецько-український переклад) 24 12 1,5:0,8 Іспит
Латинська мова 32 0:2 Залік
Основна мова (німецька) 160 0:10 Іспит
Фізичне виховання (німецька, французька, іспанська філології) 32 0:2 Немає

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова (німецька філологія) 80 0:5 Залік
Латинська мова 32 0:2 Іспит
Основна мова (німецька) 160 0:10 Іспит
Українська мова за професійним спрямуванням (перший потік) 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Орфографія сучасної німецької мови 32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 2:Основи наукових досліджень 32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 3:Основи філології (німецька філологія) 32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 4:Практична фонетика 32 0:2 Залік
Фізичне виховання (німецька, французька, іспанська філології) 32 0:2 Залік
Фразеологія німецької мови 16 1:0 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Вступ до спеціальності (німецька мова) 18 14 1,1:0,9 Іспит
Друга іноземна мова (німецька філологія) 80 0:5 Іспит
Основи екології 16 1:0 Залік
Українська мова 6 10 0,4:0,6 Залік
Українська мова за професійним спрямуванням (другий потік) 6 10 0,4:0,6 Залік
Філософія (другий потік) 8 8 0,5:0,5 Залік
Фізичне виховання (німецька, французька, іспанська філології) 32 0:2 Залік
16 16 1:1 Залік
Феномен масової культури (другий потік) 32 2:0 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
20 12 1,3:0,8 Іспит
Друга іноземна мова (німецька філологія) 48 0:3 Іспит
Історія світової літератури 32 2:0 Іспит
Історія української культури 12 20 0,8:1,3 Іспит
Лексикологія 32 16 2:1 Іспит
Лінгвокраїнознавство (німецька мова) 24 8 1,5:0,5 Залік
Політологія (перший потік) 16 16 1:1 Іспит
Українська мова 6 10 0,4:0,6 Залік
Українська мова за професійним спрямуванням (другий потік) 6 10 0,4:0,6 Залік
Феномен масової культури (перший потік) 34 2,1:0 Залік
Філософія (другий потік) 16 16 1:1 Іспит
Фізичне виховання (німецька, французька, іспанська філології) 32 0:2 Залік
16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Етика і естетика 32 2:0 Залік
Історія європейського мистецтва 32 2:0 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова (німецька філологія) 80 0:5 Залік
Історія мови (німецька) 20 12 1,3:0,8 Іспит
Лексикологія другої іноземної мови (німецька філологія) 16 8 1:0,5 Залік
Національна німецька література 16 16 1:1 Немає
Перша іноземна мова (німецька) 180 0:11,3 Диф. залік
Стилістика німецької мови 16 16 1:1 Іспит
Українська мова за професійним спрямуванням (другий потік) 6 26 0,4:1,6 Іспит
Фізичне виховання (німецька, французька, іспанська філології) 32 0:2 Залік
Фразеологія німецької мови 16 1:0 Залік
Дисципліна на вибір 1:Ділова іноземна мова (німецька) 16 16 1:1 Залік
Теорфонетика 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Етнографія (другий потік) 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 3:Літературний ваґнеризм 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 4:Німецькомовна література Швейцарії 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 5:Основи економічної теорії 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 6:Основи медичних знань 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 7:Релігієзнавство 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 8:Українознавство 32 2:0 Залік
Християнство в Україні: Історія та сучасність 32 2:0 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова (німецька філологія) 64 0:4 Немає
Національна німецька література 16 16 1:1 Іспит
Основи наукових досліджень (німецька філологія) 16 1:0 Залік
Перша іноземна мова (німецька) 240 0:15 Іспит
Психологія (другий потік) 16 16 1:1 Іспит
Риторика (німецька філологія) 10 7 0,6:0,4 Залік
Фізичне виховання (німецька, французька, іспанська філології) 32 0:2 Залік
Медієвістика 8 16 0,5:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Жанрово-стилістична типологія текстів (німецька мова) 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Лінгвістична інтерпретація середньоверхньонімецьких текстів 16 16 1:1 Залік
Основи лінгвістики тексту 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Майстерність педагогічної діяльності (перший потік) 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 4:Поетика романтичного роману 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 5:Соціолінгвістика (перший потік) 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 6:Соціологія 32 2:0 Залік
Теорія і практика освіти 32 2:0 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
96 0:6 Іспит
Безпека життєдіяльності 16 16 1:1 Диф. залік
Друга іноземна мова (німецька філологія) 64 0:4 Іспит
Методика викладання німецької мови 16 16 1:1 Немає
Національна німецька література 16 16 1:1 Залік
Основи охорони праці 16 16 1:1 Залік
Педагогіка (другий потік) 16 16 1:1 Іспит
Теорграматика (німецька мова) 16 16 1:1 Немає
Теорія і практика перекладу (німецька мова) 24 8 1,5:0,5 Залік
Фізичне виховання (німецька, французька, іспанська філології) 72 0:4,5 Залік
Дисципліна на вибір 1:Австрійський роман першої половини ХХ століття 32 2:0 Залік
Лінгвістична прагматика 32 2:0 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга іноземна мова (німецька філологія) 40 0:2,5 Іспит
Методика викладання німецької мови 10 10 0,6:0,6 Іспит
Національна німецька література 10 10 0,6:0,6 Немає
Основи права 10 10 0,6:0,6 Залік
Основи теорії мовної комунікації (німецька філологія) 10 0,6:0 Залік
Педагогічна практика 216 0:13,5 Диф. залік
Політологія (перший потік) 10 10 0,6:0,6 Іспит
Риторика 30 1,9:0 Залік
Сучасні методи навчання іноземної мови (німецька філологія) 10 0,6:0 Залік
Теорграматика (німецька мова) 10 10 0,6:0,6 Іспит
Теорія і практика перекладу (німецька мова) 22 8 1,4:0,5 Іспит
Інтеркультурні аспекти до вивчення іноземної мови (німецька мова) 10 0,6:0 Залік
Проблема музики на прикладі німецькомовного роману ХХ ст. 20 1,3:0 Залік