035 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська: переклад (англійська та друга іноземні мови)

 

 

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра (2018) ⇓

 

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
48 0:3 Залік
Антична література 32 2:0 Залік
Безпека життєдіяльності 32 16 2:1 Залік
Вступ до літературознавства 26 6 1,6:0,4 Іспит
Вступ до мовознавства 16 16 1:1 Іспит
Перша іноземна мова (англо-український переклад) 176 0:11 Іспит
Фізичне виховання (класична філологія, переклад) 72 0:4,5 Залік

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
80 0:5 Іспит
32 2:0 Іспит
48 0:3 Іспит
Перша іноземна мова (англо-український переклад) 128 0:8 Іспит
Українська мова за професійним спрямуванням (перший потік) 16 16 1:1 Залік
Фізичне виховання (класична філологія, переклад) 68 0:4,3 Залік
Дисципліна на вибір 1:Морфологічні аспекти перекладу 16 1:0 Залік
Синтаксичні аспекти перекладу 16 1:0 Залік
Історія українського перекладу: ключові постаті 16 16 1:1 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 2:0 Залік
Вступ до спеціальності (англо-український переклад) 18 14 1,1:0,9 Іспит
Історія світової літератури 32 2:0 Залік
Лінгвокраїнознавство (англо-український переклад) 24 8 1,5:0,5 Іспит
Основи екології 16 1:0 Залік
Перша іноземна мова (англо-український переклад) 20 160 1,3:10 Іспит
Українська мова 6 10 0,4:0,6 Залік
Українська мова за професійним спрямуванням (другий потік) 6 10 0,4:0,6 Залік
Філософія (третій потік) 8 8 0,5:0,5 Залік
Фізичне виховання (класична філологія, переклад) 32 0:2 Залік
Феномен масової культури (другий потік) 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 1: 90 5,6:0 Залік
Дисципліна на вибір 2: 90 5,6:0 Залік
Дисципліна на вибір 3: 90 5,6:0 Залік
Дисципліна на вибір 4: 90 5,6:0 Залік
Дисципліна на вибір 5: 90 5,6:0 Залік
Дисципліна на вибір 6: 90 5,6:0 Залік
Дисципліна на вибір 7: 90 5,6:0 Залік
90 5,6:0 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Історія світової літератури 32 2:0 Іспит
Історія української культури 12 20 0,8:1,3 Іспит
Лексикологія (англо-український переклад) 32 16 2:1 Іспит
Перша іноземна мова (англо-український переклад) 144 0:9 Залік
Політологія (другий потік) 16 16 1:1 Іспит
Українська мова 6 10 0,4:0,6 Залік
Українська мова за професійним спрямуванням (другий потік) 6 10 0,4:0,6 Залік
Феномен масової культури (перший потік) 34 2,1:0 Залік
Філософія (третій потік) 16 16 1:1 Іспит
Фізичне виховання (класична філологія, переклад) 32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 1:Етика і естетика 32 2:0 Залік
Історія європейського мистецтва 32 2:0 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Історія мови (англо-український переклад) 16 16 1:1 Залік
Перша іноземна мова (англо-український переклад) 96 0:6 Іспит
Світова література в українських перекладах (англо-український переклад) 16 1:0 Немає
Стилістика (англо-український переклад) 16 16 1:1 Іспит
Теорія перекладу (англо-український переклад) 16 16 1:1 Залік
Українська мова за професійним спрямуванням (другий потік) 6 26 0,4:1,6 Іспит
Фізичне виховання (класична філологія, переклад) 32 0:2 Залік
16 1:0 Залік
Дисципліна на вибір 1:Етнографія (другий потік) 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 2:Основи економічної теорії 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 3:Основи медичних знань 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 4:Переклад ділової та технічної комунікації 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 5:Переклад науково-технічних текстів (англо-український переклад) 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 6:Релігієзнавство 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 7:Риторика (англо-український переклад) 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 8:Українознавство 32 2:0 Залік
Християнство в Україні: Історія та сучасність 32 2:0 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 16 1:1 Залік
16 16 1:1 Залік
Історія мови (англо-український переклад) 8 8 0,5:0,5 Іспит
Країнознавство (англо-український переклад) 32 2:0 Іспит
Основи лексикографії (англо-український переклад) 9 8 0,6:0,5 Залік
Перша іноземна мова (англо-український переклад) 96 0:6 Залік
Психологія (перший потік) 16 16 1:1 Іспит
Світова література в українських перекладах (англо-український переклад) 16 1:0 Іспит
Теорія перекладу (англо-український переклад) 16 16 1:1 Іспит
Фізичне виховання (класична філологія, переклад) 32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 1:Майстерність педагогічної діяльності (другий потік) 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 2:Основи послідовного перекладу (англо-український переклад) 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 3:Практика перекладу конференцій 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 4:Соціологія 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 5:Теорія і практика освіти 32 2:0 Залік
Теорія і практика художнього перекладу 32 2:0 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
64 0:4 Іспит
Безпека життєдіяльності 16 16 1:1 Диф. залік
Країнознавство (англо-український переклад) 32 2:0 Іспит
Методика викладання іноземної мови (англо-український переклад) 16 16 1:1 Немає
Основи охорони праці 16 16 1:1 Залік
Педагогіка (третій потік) 16 16 1:1 Іспит
Перша іноземна мова (англо-український переклад) 80 0:5 Іспит
Теорія перекладу (англо-український переклад) 16 16 1:1 Іспит
Фізичне виховання (класична філологія, переклад) 32 0:2 Залік
Прагматичні аспекти синхронного перекладу (англо-український переклад) 32 2:0 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
40 0:2,5 Немає
17 0:1,1 Залік
Зіставна фразеологія (англо-український переклад) 20 1,3:0 Залік
Контрастивна граматика (англо-український переклад) 14 6 0,9:0,4 Іспит
Методика викладання іноземної мови (англо-український переклад) 10 10 0,6:0,6 Іспит
Основи права та конституційного права України 6 4 0,4:0,3 Залік
Основи редагування перекладів 10 0,6:0 Залік
Педагогічна практика 216 0:13,5 Диф. залік
Перша іноземна мова (англо-український переклад) 50 0:3,1 Іспит
Політологія (другий потік) 10 10 0,6:0,6 Іспит
Теорія перекладу (англо-український переклад) 10 10 0,6:0,6 Немає
Дисципліна на вибір 1:Мистецтво перекладу і теорія інтерпретації (англо-український переклад) 10 0,6:0 Залік
Новітні теорії перекладу 10 0,6:0 Залік