035.08 Класичні мови та літератури. Латинська-старогрецька, грецька мови і літератури (на базі англійської мови)

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 0:2 Залік
32 2:0 Залік
Антична поетика (магістри) 32 2:0 Залік
Загальне мовознавство (магістри – класична філологія) 32 2:0 Іспит
Критика та герменевтика давньогрецьких текстів 48 0:3 Іспит
Критика та герменевтика латинських текстів 48 0:3 Іспит
Народна латинь 32 2:0 Залік
Постмодерністські тенденції у філософії і культурі 32 2:0 Залік
Спецкурс з мови на вибір (класична філологія) 18 1,1:0 Залік
Сучасна грецька мова (магістри) 32 0:2 Іспит

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
64 64 4:4 Іспит
Грецькі літературні жанри 32 2:0 Залік
Критика та герменевтика давньогрецьких текстів 48 0:3 Іспит
Критика та герменевтика латинських текстів 48 0:3 Іспит
Магістерський семінар (класична філологія) 8 10 0,5:0,6 Залік
Новогрецька література 32 2:0 Залік
Основи латинської медичної термінології (магістри) 32 2:0 Залік
Сучасна грецька мова (магістри) 32 0:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Психологія прийняття рішень
Філософія міста
32 2:0 Залік

12-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 2:0 Залік