Актуальні проблеми філології (німецька)

Тип: Нормативний

Кафедра: німецької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Бєлозьорова Ю. С.Інн51М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Інн51Мдоцент Бєлозьорова Ю. С., професор Максимчук Б. В.
Інн51Мдоцент Котовські Г. Ф., доцент Пиц Т. Б.

Опис курсу

Головною метою спецкурсу “Актуальні проблеми філології“ є  ознайомити студентів-філологів з останніми досягненнями лінгвістичної науки, показати новітні здобутки сучасного дослідження мови з етнолінгвістики, дискурсології, лінгвопрагматики, структурної та прототипічної семантики, лінгвокраїнознавства тощо.

Завдання навчальної дисципліни полягає в ознайомленні студентів з:

 • сучасним граматичним вченням про слово, з структурою його значення з точки зору антропоцентризму, із взаємозв’язком значення і смислу,
 • проблеми взаємозв’язку лексики і граматики, семантики і синтаксису, імпліцитних категорій в системі мови,
 • національними варіантами і національним літературним стандартом, типологією національних варіантів,
 • основними принципами етнолінгвістики,
 • поняттям реклами та її мовними особливостями,
 • основними принципами та завданнями мовної прагматики.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • найновіші концепції стосовно значення слова, його структури, парадигматики і синтагматики,
 • основні поняття структурної та прототипічної семантики,
 • визначення термінів «національний варіант» і «національний літературний стандарт», типологію національних варіантів.
 • предмет та завдання етнолінгвістики,
 • лінгво-стилістичні особливості рекламних текстів,
 • місце мовної прагматики у системі філологічних дисциплін та її основні засади.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:

 • використовувати набуті знання у здійсненні науково-дослідної діяльності у формуванні нових гіпотез та концепцій при дослідженні лінгвальних об’єктів,
 • ідентифікувати імпліцитні категорії в синтаксисі, морфології, семантиці, словотворі та імпліцитні парадигматичні і прагматичні смисли слів та висловлювань,
 • володіти основними поняттями семантики, пояснити природу та структуру мовного знака,
 • пояснити, які мовні одиниці належать до національних варіантів і які до них не належать,
 • виділяти основні компоненти певного типу дискурсу,
 • обирати адекватні мовні засоби для реалізації певної комунікативної мети.

 

 

Рекомендована література

Debus Fr. Namenkunde und Namengeschichte: Eine Einführung. – Berlin: Schmidt, 2012. S. 82-91
Edwards, Ch. Mundy. Retail Advertising and Sales Promotion / Mundy Edwards Ch. – N.Y., 1981. – 354 (65)
Engel U. Sprachsystem und Sprachgebrauch / U. Engel. – Düsseldorf : Pädagogischer Verlag Schwann, 1974. – Teil 1. – 344 S.
Kohlheim R. und V. Geschichte der Personennamengebung in Deutschland // Namenarten und ihre Erforschung: Ein Lehrbuch für das Studium der Onomastik. – Hamburg: baar, 2004. – S. 685-695.
Leech G. Introducing Corpus Annotation / G. Leech // Garside R. Corpus Annotation: Linguistic Information from Computer Text Corpora / R. Garside, T. McEnery, (eds.). – London : Longman, 1997. – Р. 1–18.
Lеmnitzer L. Korpuslinguistik / L. Lеmnitzer, H. Zinsmeier. – Tübingen : Narr, 2006. – 220 S.
Linke A. Studienbuch Linguistik / Angelika Linke, Markus Nussbaumer, Paul R. Portmann. – МІСТО : Niemeyer Verlag GmbH ; Language Arts & Disciplines, 1991. – 422 S.
Martinez M. Einführung in die Erzähltheorie. – München 2005.
Merten K. Inhaltsanalyse. Einführung in Theorie, Methode und Praxis. – Opladen 1995.
Meyer C. English corpus linguistics: an introduction / C. Meyer. – Cambridge : Cambridge University Press, 2002. – 184 p.
Moser H. (u.a.) Linguistische Probleme der Textanalyse. – Düsseldorf 1975.
Rammer G., Haug U. Sprachpsychologie und Theorie der Verständigung. Düsseldorf 1974
Schwarz M. Semantik. Ein Arbeitsbuch / M. Schwarz, J. Chur. – Tübingen 1993. – 223 S.
Stepanowa M. D. Wortarten und das Problem der Valenz in der deutschen Gegenwartssprache / M. D. Stepanowa, G. Helbig. – Leipzig, 1981. – 214 S.
Viehweger D. Zugänge zur Text-und Dialoganalyse. – Hamburg 1994.
Weigand E. Sprache als Dialog, Sprechakttaxonomie und kommunikative Grammatik / E. Weigand. – Tübingen, 1989. – 335 S.
Wiegand H.E. Semantics and lexicography : selected studies (1976– 1996) / Herbert Ernst Wiegand ; еd. by Antje Immken and Werner Wolski. – Tübingen : Niemeyer, 1999. – 350 S.
Wenzel W. und V. Familiennamen // Namenarten und ihre Erforschung: Ein Lehrbuch für das Studium der Onomastik. – Hamburg: baar, 2004. – S. 707-710.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму