Англійська мова для повсякденного спілкування (для студентів спеціальності «Хімія»)

Тип: На вибір студента

Кафедра: іноземних мов для природничих факультетів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532Дунець О. Р.

Опис курсу

Мета вибіркової дисципліни полягає у розвитку міжкультурної англомовної комунікативної компетенції студентів, що забезпечує достатньо вільне володіння всіма видами мовленнєвої діяльності у повсякденному спілкуванні.

Завдання курсу передбачають формування здатності сприймання на слух і розуміння різних за змістом аудіо текстів: описів, розповідей, повідомлень тощо; читання незнайомих текстів різних жанрів: уривків з художніх творів, біографій, текстів розважального характеру, особистих листів, документів, статей з газет і журналів, інструкцій, рекламних оголошень та ін. Студенти навчаться коментувати прочитані та прослухані тексти, переглянуті відеосюжети з використанням лексичних одиниць, які вивчаються на цьому курсі та брати участь у бесідах і дискусіях проблемного характеру з використанням інформації з різних текстів, а також писати різні види творчих робіт (твір-роздум, есе, оголошення, лист, рекламні тексти, реферати на запропоновані тему у рамках програмового матеріалу курсу.

Курс представлено такими темами:  «Відпочинок», «Подорож навколо світу», «Винахідники. Пригодницькі факти.» «Технічний прогрес», «Проблема забруднення довкілля», «Працевлаштування. Перші кроки.», «Засоби комунікації».

Рекомендована література

  1. Ісаєва Г.Т., Комар Р.І., Веселівська В.М., Сологуб Л.В., Шумська О.А. Basic English: Підручник з англійської мови для студентів неспеціальних факультетів університету. – 3- тє вид., перероб і допов. – Львів: ПАІС, 2007. – 272 с.
  2. Evans, V. Round Up 5. English Grammar Practice. – Pearson Education Limited, 2007
  3. Mann, M., Taylore-Knowles, S. Destination B1 & B2. Grammar and Vocabulary. – Oxford: Macmillan, 2007
  4. McCarthy, M., O’Dell, F. English Vocabulary in Use. Intermediate. – Cambridge University Press, 2001
  5. Prodromou, L. Grammar and Vocabulary for First Certificate. – Pearson Education Limited, 2001
  6. Ісаєва Г. Т., Микитенко Н. О. Enjoy your Home Reading: Навч. посібн. для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів гуманітарного та природничого профілів. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2003
  7. Микитенко Н.О., Івасів Н.С., Милик О.В., Веселівська С.М. Ukraine and International Organizations (Україна і міжнародні організації): Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2009
  8. Longman dictionary of contemporary English. / [director, Della Summers]. – New ed. p. cm. – Pearson Education Limited, 2003