Англійська мова (для студентів спеціальності «Географія»)

Тип: На вибір студента

Кафедра: іноземних мов для природничих факультетів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік
63Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532
632

Опис курсу

Мета курсу полягає в оволодінні студентами англійською мовою як засобом спілкування в соціально-побутовій, соціально-діловій, соціально-культурній та професійній сферах; здобутті знань про будову англійської мови, її систему, особливості функціонування певних мовних моделей та структур, притаманних сфері ділової та фахової комунікації; виявленні подібностей та розбіжностей з рідною мовою; засвоєнні правил міжособистісного та міжкультурного спілкування, ділового етикету у сфері фахової комунікації.

Курс спрямований на формування у студентів основних складових англомовної професійно-комунікативної компетентності, зокрема: іншомовної комунікативної компетентності (лексичної, граматичної, мовленнєвої, соціокультурної і міжкультурної компетенцій) та іншомовної професійної компетентності. Студенти оволодіють знаннями про лексику, словотвір, граматичні структури та мовленнєві моделі притаманні сфері ділової та фахової комунікації; з країнознавства; про правила міжособистісної та міжкультурної комунікації; про діловий етикет у сфері фахової комунікації; сформують уміння усної комунікації іноземною мовою в соціально-побутовій, соціально-діловій, соціально-культурній та професійних сферах в межах лексичного мінімуму та тематики, передбачених програмою; письмової комунікації, а саме – написання резюме, супроводжуючого листа, ділової документації та листів приватного характеру, есеїв, анотацій до прочитаного тексту; читання і розуміння автентичних ділових, науково-популярних та фахових текстів. Курс охоплює такі теми: «Україна і світ», «Англомовні країни», «Земля», «Атмосфера», «Сонячна система», «Працевлаштування», «Комунікація в академічному та професійному середовищі».

Рекомендована література

  1. Ісаєва Г.Т., Комар Р.І., Веселівська В.М., Сологуб Л.В., Шумська О.А. Basic English. Підручник з англійської мови для студентів неспеціальних факультетів університету. – 2- ге вид., перероб. і допов. – Львів: ПАІС, 2005. – 350 с.
  2. Микитенко Н.О., Івасів Н.С., Милик О.В., Веселівська С.М. Ukraine and International Organizations (Україна і міжнародні організації): Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2009 (з грифом МОН України).
  3. Микитенко Н. О., Козолуп М. С. Основи англомовної академічної комунікації для студентів та аспірантів природничих спеціальностей: Навч. посібник. – Львів: ЛНУ імені Іванв Франка, 2015. – 224 с.
  4. Яхонтова Т.В. Основи англомовного наукового письма. Навчальний посібник для студентів, аспірантів і науковців. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2002. (з грифом МОН України).
  5. Evans V. Round Up 6. English Grammar Practice. – Pearson Education Limited, 2007.
  6. Mascull B. Business Vocabulary in Use. – 2nd ed. – Cambridge : Cambridge University Press, 2010. – 176 p.
  7. Yates, Christopher St. John. Earth_sciences. – English for academic purposes. – Cassell Publishers Limited, 1988.