Англійська мова за фаховим спрямуванням (для студентів магістратури фізичного факультету)

Тип: Нормативний

Кафедра: іноземних мов для природничих факультетів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
92Немає
104Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916доцент Ісаєва Г. Т., Козолуп М. С.
1032доцент Ісаєва Г. Т., Козолуп М. С.

Опис курсу

Курс спрямований на поетапне формування у студентів основних складових англомовної фахової академічної комунікативної компетентності, зокрема: лексичної, граматичної, мовленнєвої, соціокультурної та дискурсної компетенцій. Магістри оволодіють знаннями про лінгвостилістичні норми науково-академічного дискурсу у галузі природничих наук; основні жанри усної та письмової комунікації у академічній та фаховій сферах (анотація, академічне есе, лабораторний звіт, наукова стаття, проект наукового дослідження, презентація результатів наукового дослідження); особливості використання лексичних, граматичних та синтаксичних структур у науково-академічних текстах природничої галузі; правила міжособистісного та міжкультурного спілкування у фаховому, освітньому та науковому середовищі; опанують основними текстотвірними стратегіями на різних етапах процесу створення комунікативного продукту; засвоять ефективні способи застосування вербальних та невербальних засобів спілкування для досягнення власних комунікативних цілей відповідно до культурних та соціальних стандартів англомовної науково-академічної дискурсної спільноти; навчаться читати і розуміти автентичну англомовну навчальну, науково-популярну та науково-фахову літературу; здійснювати усну комунікацію англійською мовою в освітній, науковій та фаховій сферах в межах лексичного мінімуму та тематики, передбачених програмою; створювати письмові тексти задля навчальної та наукової комунікації  (академічне есе, літературний огляд, лабораторний звіт, проект наукового дослідження); розпізнавати різні типи аудиторії; адаптувати власні комунікативні стратегії до її потреб; критично оцінювати власні та чужі продукти комунікативної діяльності (тексти).

Рекомендована література

 1. Микитенко Н. О., Сулим В. Т., Козолуп М. С. Формування академічної компетентності: курс англійської мови для студентів та аспірантів природничих спеціальностей: навч. посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 184 с.
 2. Яхонтова Т. В. Основи англомовного наукового письма: Навчальний посібник для студентів, аспірантів і науковців. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2002.
 3. Armer T. Cambridge English for Scientists. – Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
 4. Bailey S. Academic Writing: A Handbook for International Students. – London, New York: Routledge, 2003. – 260 p.
 5. Porter D. Check your vocabulary for academic English. – London: A & C Black, 2007.
 6. Longman dictionary of contemporary English / [director, Della Summers]. – New ed. p. cm. – Pearson Education Limited, 2003.
 7. Bazerman C. The Informed Writer: Using Sources in the Disciplines. – Fort Collins, CO : The WAC Clearinghouse, 2010.
 8. Advice on Academic Writing. University of Toronto.
  Purdue Online Writing Lab.
 9. Writing an Essay. Learning Skills @ CSU.
 10. Fulbright Program in Ukraine.
 11. Applied Physics A. ISSN: 0947-8396 (Print) 1432-0630 (Online).
 12. The Astronomy and Astrophysics Review. ISSN: 0935-4956 (print version) ISSN: 1432-0754 (electronic version).
 13. The European Physical Journal. ISSN: 1434-6052 (electronic version).