Антична поетика(бакалавр)

Тип: На вибір студента

Кафедра: класичної філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
86Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
840Інк41

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Метою спецкурсу  «Антична поетика» є  навчити студентів розуміти особливості античного віршування, дати відомості про роль різнорівневих мовних засобів у творенні образності твору.

 

 

Результати навчання:

  • знати:

Здобувачі повинні знати картину літературного процесу епохи Августа, основні фігури і тропи, засоби поетичної мови.

  • вміти:

Читати поетичні твори написані різними віршованими розмірами; вирізняти мовностилістичні засоби та інформацію історичного та реально-прагматичного характеру; реалізувати навики поетологічного аналізу та аналізу версифікаційних особливостей літератури