Античні літературознавчі теорії

Тип: На вибір студента

Кафедра: класичної філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
46Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416Інк21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416Інк21

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Мета навчальної програми – поглибити знання з теорії античної літератури; розглянути принципи літературознавства як науки, основні етапи та напрями розвитку теоретико-критичної думки. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: основні аспекти літератури як виду мистецтва; концептуальні положення різних античних літературознавчих теорій; вплив на розвиток літературного процесу.

 

Результати навчання:

  • знати:

Античні літературознавчі теорії.

  • вміти:

висвітлити основні закономірності розвитку літературного процесу; аналізувати античні твори