Друга іноземна мова (1-й курс, англійська)

Тип: Нормативний

Кафедра: німецької філології

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
280Іна14Крайник О. В.
Іна16Крайник О. В.
Іна11Пелікан М. Р.
Іна12доцент Пиц Т. Б.
Іна13доцент Теребушко Ю. Р.
Іна15Фещук Н. Є.
Іна16доцент Шаряк О. М.

Опис курсу

Програма з німецької мови як другої іноземної для студентів відділення англійської філології створена відповідно до вимог ступеневої освіти та змін у навчальному плані факультету іноземних мов. Разом з тим вона ґрунтується на європейських стандартах рівня знань з німецької мови як іноземної і опирається на вимоги і принципи закладені у відповідних німецькомовних дидактичних матеріалах, розрахованих на базовий рівень фахової підготовки.

Мета курсу полягає у формуванні мовної та мовленнєвої компетенції студентів.

Результати навчання

Студенти повинні знати:

 • особливості німецької вокалічної і консонантної систем та відмінності від українських систем;
 • правила словесного і логічного наголосу;
 • інтонаційне оформлення різнотипних німецьких простих і складних речень.

Студенти повинні вміти:

 • артикулювати німецькі звуки;
 • робити правильний словесний і логічний наголос;
 • інтонаційно оформлювати різні типи речень;
 • практично володіти лексичними одиницями у певних сферах людської діяльності відповідно до програми курсу.

 

 

Рекомендована література

 1. Євгененко Д. А., Артамоновська С. А., Білоус О. М. Практична фонетика німецької мови. – Вінниця: Нова книга, 2004.
 2. Євгененко Д. А., Білоус О. М. та ін. Практична граматика німецької мови. – Вінниця: Нова книга, 2004.
 3. Тагиль И. П. Грамматика немецкого языка в упражнениях. – СПб.: КАРО, 2004.
 4. Bock H., Eisfeld K.-H., Holthaus H., Schütze-Nöhmke U. Themen 1. – Hueber Verlag, 2010.
 5. Fischer-Mitziviris A., Janke-Papanikolaou S., AusBlick 1 Brückenkurs.Deutsch für Jugendliche und junge Erwachsene. Kursbuch und Arbeitsbuch.- Hueber Verlag, 2009
 6. Helbig G., Buscha J. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Leipzig- Berlin- München-Wien- Zürich-New York: Langenscheidt-Verl-: Enzyklopädie, 1993.
 7. Hilpert S., Niebisch D. u.a. Schritte 1 international. Kursbuch und Arbeitsbuch.- Max Hueber Verlag, 2006.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму