Фонетика і правопис старогрецької мови

Тип: Нормативний

Кафедра: класичної філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232Інк11

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

В курсі простежується історія становлення правописної стистеми грецької мови у зв’язку з фонетикою. Розглядаються різні часові і регіональні варіанти системи письма. Висвітлюються проблемні питання реконструкції давньогрецької фонетики. Особлива увага уділяється природі грецького наголосу, фонетиці придихових приголосних і дифтонгів. Докладно вивчаються дві традиції читання старогрецьких текстів – т. зв. Еразмова і Райхлінова; простежуються впливи обох традицій на характер грецьких запозичень в європейських мовах, насамперед – в українській.

 

 

Результати навчання:

  • знати:

Основні регіональні і часові варіанти грецького письма, основні проблемні питання реконструкції грецької фонетики, відмінності між Райхлінівською і Еразмовою традиціями читання грецьких текстів

  • вміти:

Читати заданий текст відповідно до Еразмової і Райхлінівської традицій, а також відповідно до даних історичної фонетики (максимально близька реконструкція фонетичного образу тексту). Визначати, в рамках якої традиції (Еразмової чи Райхлінової) відбулося запозичення конкретного грецького слова в українській чи іншій сучасній мові.