Іноземна мова (англійська) (для студентів 2-го курсу економічного факультету, спец. “Бізнес-економіка”)

Тип: Нормативний

Кафедра: перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені григорія кочура

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Немає
43Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
364Ковальська А. Ю., Труш М. М.
464Ковальська А. Ю., Труш М. М.

Опис курсу

Курс розроблений для студентів другого року навчання економічного факультету. Його мета – формування необхідної комунікативної компетентності студентів в усній та письмовій формах в межах загальної та професійної тематики, необхідної для майбутньої професійної діяльності. Граматичний та лексичний матеріал, а також матеріал для читання та аудіювання подані у базовому підручнику (Upstream Upper Intermediate), проте використовуються також ретельно підібрані матеріали з інших джерел.

Завдання – засвоєння студентами структурованого комплексу знань теоретичних засад та практичних навичок володіння англійською мовою.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • загальні принципи вивчення іноземної мови;
 • лексичний та граматичний матеріал відповідно до програми курсу.

Рекомендована література

Основна література:
 1. Obee B., Evans V. Upstream upper intermediate (student’s book). – Express publishing, 2008
Додаткова література:
 1. Brook-Hart G. Business benchmark upper intermediate. – Cambridge, 2006.
 2.  Collins Cobuild Student’s grammar (practice material by Dave Willis). Harper Collins Publishers Ltd, 1991.
 3. Doodley J., Evans V. Grammarway 4. – Express publishing, 2009.
 4. Fowler M.S. The right word. – Nelson, 1987.
 5. HarmerJ., Rossner R. More than words: vocabulary for upper intermediate and advanced students. – Longman, 1991.
 6. Harrison M. Word perfect: vocabulary for fluency. – Longman, 1991.
 7. McCarthy M., O’Dell F. English vocabulary in use. – Cambridge, 1994.
 8. McNicholas K. Macmillan English Grammar in context advanced. – Macmillan, 2008.
 9. Misztal M. Tests in English: thematic vocabulary, intermediate and advanced level. –Warsaw, 1996.
 10. Rogers J. Market leader. Upper intermediate business English. – Longman, 2006.
 11. Thomson A.J., Martinet A.V. A practical English grammar. Oxford university press, 1994.
 12. Vince M. English grammar and vocabulary. Advanced language practice. – Macmillan, 2003
 13. Vince M. English grammar and vocabulary. First certificate language practice. – Macmillan, 2003
 14. Wellman G. Wordbuilder: vocabulary development and practice for higher-level students. –Heinemann, 1990.
 15. Yule, G. Oxford practice grammar advanced. – Oxford, 2006.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму