Іноземна мова (англійська) (для студентів 1-го курсу економічного факультету, спец. “Бізнес-економіка”)

Тип: Нормативний

Кафедра: перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені григорія кочура

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
15Немає
24Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1150Труш М. М., Сухий О. О.
Гинда Х. Ю.
Кушик О. І.
2120Труш М. М., Сухий О. О.
Стахів М. В., Гинда Х. Ю.
Труш М. М.

Опис курсу

Курс розроблений для студентів другого року навчання економічного факультету. Його мета – формування необхідної комунікативної компетентності студентів в усній та письмовій формах в межах загальної та професійної тематики, необхідної для майбутньої професійної діяльності. Граматичний та лексичний матеріал, а також матеріал для читання та аудіювання подані у базовому підручнику (Upstream Upper Intermediate), проте використовуються також ретельно підібрані матеріали з інших джерел.

Завдання – засвоєння студентами структурованого комплексу знань теоретичних засад та практичних навичок володіння англійською мовою.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • загальні принципи вивчення іноземної мови;
 • лексичний та граматичний матеріал відповідно до програми курсу.

Рекомендована література

Основна література:
 1. Obee B., Evans V. Upstream upper intermediate (student’s book). – Express publishing, 2003.
Додаткова література:
 1. Brook-Hart G. Business benchmark upper intermediate. – Cambridge, 2006.
 2.  Collins Cobuild Student’s grammar (practice material by Dave Willis). Harper Collins Publishers Ltd, 1991.
 3. Doodley J., Evans V. Grammarway 4. – Express publishing, 2009.
 4. Fowler M.S. The right word. – Nelson, 1987.
 5. HarmerJ., Rossner R. More than words: vocabulary for upper intermediate and advanced students. – Longman, 1991.
 6. Harrison M. Word perfect: vocabulary for fluency. – Longman, 1991.
 7. McCarthy M., O’Dell F. English vocabulary in use. – Cambridge, 1994.
 8. McNicholas K. Macmillan English Grammar in context advanced. – Macmillan, 2008.
 9. Misztal M. Tests in English: thematic vocabulary, intermediate and advanced level. –Warsaw, 1996.
 10. Rogers J. Market leader. Upper intermediate business English. – Longman, 2006.
 11. Thomson A.J., Martinet A.V. A practical English grammar. Oxford university press, 1994.
 12. Vince M. English grammar and vocabulary. Advanced language practice. – Macmillan, 2003
 13. Vince M. English grammar and vocabulary. First certificate language practice. – Macmillan, 2003
 14. Wellman G. Wordbuilder: vocabulary development and practice for higher-level students. –Heinemann, 1990.
 15. Yule, G. Oxford practice grammar advanced. – Oxford, 2006.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму