Інтерпретація літературної класики: проблематика, хронотоп, тропи

Тип: На вибір студента

Кафедра: німецької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Назаркевич Х. Я.Інн51М

Опис курсу

Мета курсу– Узагальнити набуті студентами за загальний період навчання знання німецькомовної художньої літератури, яку умовно зараховують до літературного канону, а саме – літератури ХІХ століття, в якій заклалися основні тематичні комплекси, були знайдені творчі рішення, які справили вплив на розвиток подальшої літератури;

залучити студентів до аналізу і рефлексій над прочитаним, навчити студентів поглибленому прочитанню тексту;

відучити маґістрів від мисленнєвих шаблонів, спонукати їх складати власну думку про твір та його історичне місце в літературі.

 

Завдання курсу:

 • нагадати студентам найбільш знакові тексти в німецькомовній літературі ХІХ століття, вказати на перехрестя творів, творчий діалог авторів і поколінь, навчити бачити літературні алюзії та розпізнавати інтертекстуальність;
 • розвинути хист критичного сприйняття тексту, навчити розпізнавати художні методи автора, безпомилково визначати структуру і композицію твору, його поміщеність в конкретному часі й місці (хронотоп);
 • звернути увагу на інтермедійність основних літературних творів, допомогти зрозуміти специфіку екранізацій, театральних постановок чи художнього представлення таких текстів.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • особливості авторського стилю письменників, твори яких вивчаються в курсі;
 • біографічні особливості життєпису письменників та відображення цих особливостей у літературних рефлексіях;
 • вагу розглянутих творів для розвитку світового літературного процесу;
 • про існування перекладів цих творів українською мовою, тобто про присутність їх в україномовному літературному просторі.;

вміти:

 • визначати стилістичні засоби і тропи тексту;
 • швидко і чітко встановлювати хронотоп тексту;
 • працювати з критичною науковою літературою.

Рекомендована література

Базова

 1. Кухаренко В.А. Інтерпретація тексту / Кухаренко В.А. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 272 с.
 2. Košenina A. Loterarische Anthropologie. Die Neuentdeckung des Menschen / Alexander Košenina. Berlin: Akademie Verlag, 2008. – 254 S.
 3. Schutte J. Einführung in die Literaturinterpretation. – Stuttgart; Weimar: Metzler, 2005. – 272 S.
 4. Vogt J. Aspekte erzählender Prosa. Eine Einführung in Erzähltechnik und Romantheorie / Jochen Vogt – Opladen: Westdeutscher Verlag, 1990. – 273 S.

Допоміжна

 1. Deutsche Erzählungen von Wieland bis Kafka. Hrsg. von Jost Schillemeit. Fischer Bücherei, 1966. – 341 S.
 2. Klein A., Vogt J. Methoden der Literaturwissenschaft: Literaturgeschichte und Interpretation / Albert Klein, Jochen Vogt. Bertelsmann Universitätsverlag, 1974. – 133 S.

Інтернет-ресурси

 1. http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page

http://gutenberg.spiegel.de/