Історія античного мистецтва

Тип: На вибір студента

Кафедра: класичної філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
248Інк11

Опис курсу

Анотація  навчальної  дисципліни:Предметом вивчення навчальної дисципліни є теорія та історія мистецтв. У процесі вивчення «Історії античного мистецтва» студенти отримують загальні уявлення про етапи розвитку античного мистецтва в різні періоди, знайомляться з широким рядом пам’яток мистецтва і науковим напрямами вивчення мистецтва.

 

Результати навчання:

знати: загальні відомості про художньо-історичний процес; особливості  античного мистецтва, їхні художні цінності та пріоритети; особливості, характерні ознаки, здобутки античного  мистецтва; досягнення та  персоналії  в різних галузях мистецтва Греції та Риму; напрямки, види і жанри мистецтва;основні  соціальні функції  мистецтва.

 

 

вміти: аналізувати процеси становлення  та  розвитку  античного мистецтва, усвідомлювати природу різних жанрів художньої творчості й видів мистецтв, орієнтуватися в багатому світі художніх  явищ; збагачувати власну духовну культуру шляхом самоосвіти.