Історія світової літератури (Антична література, перекладачі)

Тип: Нормативний

Кафедра: світової літератури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
11Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Мельник Д. М.Інп11, Інп12, Інп13, Інп14, Інп15, Інм11

Опис курсу

Курс “Історія світової літератури” (антична література) охоплює історію розвитку давньогрецької літератури та літератури Риму. Студенти отримують знання про особливості розвитку кожного етапу формування античної літератури, знайомляться з найвидатнішими представниками цього періоду літератури та найпоказовішими творами.

Рекомендована література

Художні тексти, обов’язкові для прочитання:

 1. Грецькі міфи
 2. Гомер: Іліада. Одісея
 3. Гесіод: Роботи і дні. Теогонія
 4. Есхіл: Прометей закутий. Орестея
 5. Софокл: Едіп-цар. Антігона
 6. Евріпід: Медея
 7. Арістофан: Вершники. Жаби
 8. Арістостель: Поетика
 9. Героот: Історія
 10. Менандр: Відлюдник
 11. Лонг: Дафніс і Хлоя
 12. Плавт: Хвальковитий воїн
 13. Теренцій: Брати
 14. Лукрецій: Про природу речей
 15. Вергілій: Енеїда
 16. Горацій: Оди, сатири, еподи
 17. Овідій: Метаморфози, Мистецтво кохання
 18. Петроній:Сатирикон
 19. Апулей: Метаморфози, або золотий осел

Матеріали

Методика нарахування балів:

Поточна успішність (упродовж семестру)

Самостійна робота 1

Одісея” Гомера як зразок давньогрецького епосу

Самостійна робота 2

Аттична трагедія у перекладах”

Модульна контрольна робота

Самостійна робота 3

Метаморфози” Овідія

Самостійна робота 4

Енеїда” Вергілія” мотиви, тематика, сюжет та персонажі у сучасній культурі

Модульна контрольна робота

Індивідуальне завдання (доповідь на запропоновану тему)

Разом

10

10

25

10

10

25

10

100

Підсумковий контроль (залік): співбесіда за результатами поточного контролю, усна відповідь