Історія світової літератури (Антична література, перекладачі)

Тип: Нормативний

Кафедра: світової літератури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
11Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Мельник Д. М.

Опис курсу

Курс “Історія світової літератури” (антична література) охоплює історію розвитку давньогрецької літератури та літератури Риму. Студенти отримують знання  про поняття  «антична література», значення античної л-ри у формуванні та розвитку європейської культури, поняття «міф», значення міфу для формування л-ри, риси та принципи  героїчного епосу античності, зародження і будову театру; основні драматичні жанри, їх особливості і структуру; особливості ліричних жанрів; розвиток наукової та художньої прози (історіографія, філософія, риторика,  романи), вплив грецької літератури на формування давньоримської літератури, золоту добу давньоримської літератури; основних представників та твор

Рекомендована література

Художні тексти, обов’язкові для прочитання:

 1. Грецькі міфи
 2. Гомер: Іліада. Одісея
 3. Гесіод: Роботи і дні. Теогонія
 4. Есхіл: Прометей закутий. Орестея
 5. Софокл: Едіп-цар. Антігона
 6. Евріпід: Медея
 7. Арістофан: Вершники. Жаби
 8. Арістостель: Поетика
 9. Геродот: Історія
 10. Менандр: Відлюдник
 11. Лонг: Дафніс і Хлоя
 12. Плавт: Хвальковитий воїн
 13. Теренцій: Брати
 14. Лукрецій: Про природу речей
 15. Вергілій: Енеїда
 16. Горацій: Оди, сатири, еподи
 17. Овідій: Метаморфози, Мистецтво кохання
 18. Петроній:Сатирикон
 19. Апулей: Метаморфози, або золотий осел

Матеріали

Методика нарахування балів:

Поточна успішність (упродовж семестру)

Самостійна робота 1

Одісея” Гомера як зразок давньогрецького епосу

Самостійна робота 2

Аттична трагедія у перекладах”

Модульна контрольна робота

Самостійна робота 3

Метаморфози” Овідія

Самостійна робота 4

Енеїда” Вергілія” мотиви, тематика, сюжет та персонажі у сучасній культурі

Модульна контрольна робота

Індивідуальне завдання (доповідь на запропоновану тему)

Разом

10

10

25

10

10

25

10

100

Підсумковий контроль (залік): співбесіда за результатами поточного контролю, усна відповідь