Історія світової літератури (перекладачі)

Тип: Нормативний

Кафедра: світової літератури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
11Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Мельник Д. М.Інп11, Інп12, Інп13, Інп14, Інп15, Інм11
1

Опис курсу

Курс “Історія світової літератури” (антична література) охоплює історію розвитку давньогрецької літератури та літератури Риму. Студенти отримують знання про особливості розвитку кожного етапу формування античної літератури, знайомляться з найвидатнішими представниками цього періоду літератури та найпоказовішими творами.

Матеріали

Методика нарахування балів:

Поточна успішність (упродовж семестру)

Самостійна робота 1

Одісея” Гомера як зразок давньогрецького епосу

Самостійна робота 2

Аттична трагедія у перекладах”

Модульна контрольна робота

Самостійна робота 3

Метаморфози” Овідія

Самостійна робота 4

Енеїда” Вергілія” мотиви, тематика, сюжет та персонажі у сучасній культурі

Модульна контрольна робота

Індивідуальне завдання (доповідь на запропоновану тему)

Разом

10

10

25

10

10

25

10

100

Підсумковий контроль (залік): співбесіда за результатами поточного контролю, усна відповідь