Комунікативні стратегії усного мовлення (німецька мова)

Тип: На вибір студента

Кафедра: німецької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316Дубасевич М. Ю.Інн21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316Інн21Дубасевич М. Ю.

Опис курсу

Мета курсу: розвиток у студентів навиків усного мовлення у різних комунікативних ситуаціях, зокрема в академічній сфері, вміння їх створювати, розрізняти та адекватно реагувати, використовуючи при цьому відповідні комунікативні стратегії.

Завдання: ознайомити студентів з принципами та стратегіями усної комунікації та розвивати усну комунікативну компетенцію, включаючи роботу над правильною вимовою, дикцією, автоматизацією певних типових для конкретної комунікативної ситуації фраз та структур, навчити аналізувати власні комунікативні успіхи та невдачі.

В результаті вивчення цієї вибіркової дисципліни студент повинен:

знати: основні принципи і стратегії усного мовлення.

вміти: розрізняти, адекватно реагувати та створювати комунікативні ситуації, застосовуючи відповідні комунікативні стратегії.

Рекомендована література

  1. Bose I., Hirschfeld U. u.a. Einführung in die Sprechwissenschaft. Phonetik, Rhetorik, Sprechkunst. Narr Studienbücher, 2016.
  2. Daum S., Hantschel H.-J. 55 kommunikative Spiele. Szenariendidaktik. Stuttgart: Klett, 2012.
  3. Mündliche Kommunikation und Gesprächsdidaktik / hrsg. von M. Becker-Mrotzek. Baltmannsweiler : Schneider-Verl. Hohengehren, 2012
  4. Plate M. Grundlagen der Kommunikation. Gespräche effektiv gestalten. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2015.
  5. Schatz H. Fertigkeit Sprechen. Fernstudieneinheit 20. Berlin; u.a.: Langenscheidt, 2006.
  6. Stanek W., Meyer L. Kommunikation, Rhetorik, Präsentation. Linz: Trauner, 2011.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму