Латинська мова

Тип: Нормативний

Кафедра: класичної філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік
23Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
148Іна11
Іна12Панчишин Н. З., Івашків-Ващук О. В.
Іна13Олійник Л. Р., доцент Пилипів О. Г.
Іна14Войціцька М. Г., Гнатишак М. Ю.
Іна15доцент Назаренко О. Ю., Мокрівська М. Т.
Іні11Панчишин Н. З.
Інм11Зубченко С. В.
Інн11Войціцька М. Г.
Інн12Зубченко С. В.
Інф11Олійник Л. Р.
Інп11Зубченко С. В., доцент Назаренко О. Ю.
Інп12Войціцька М. Г., доцент Пилипів О. Г.
Інп13Олійник Л. Р.
Іна16доцент Мисловська Л. В., Зубченко С. В.
248Іна11
Іна12Панчишин Н. З., Олійник Л. Р.
Іна13Івашків-Ващук О. В., Мокрівська М. Т.
Іна14Войціцька М. Г., доцент Мисловська Л. В.
Іна15Гнатишак М. Ю., доцент Назаренко О. Ю.
Іна16Зубченко С. В., доцент Пилипів О. Г.
Іні11Панчишин Н. З.
Інм11Зубченко С. В.
Інн11Войціцька М. Г.
Інн12Зубченко С. В.
Інф11Олійник Л. Р.
Інп11Зубченко С. В., Олійник Л. Р.
Інп12доцент Назаренко О. Ю., Панчишин Н. З.
Інп13Войціцька М. Г.
Інп14доцент Пилипів О. Г.
Інп15

Опис курсу

«Латинська мова» є складовою частиною дисциплін гуманітарного циклу. Вивчення латинської мови пов’язане із спеціальними дисциплінами, без яких неможлива фактична підготовка майбутніх спеціалістів-філологів. Латинські лексеми набули поширення в мовах усіх країн. Активне засвоєння інтернаціональної лексики та фразеології – це важливе завдання філолога, який вивчає латинську мову. Вивчення латинської мови не тільки розкриває історію семантики слів, процеси словотворення, але й сприяє розширенню загальнокультурного та загальномовознавчого рівня майбутніх фахівців. Оскільки латинська мова класичного періоду досягла завершеності й системності в утворенні морфологічних форм та синтаксичних конструкцій, вона стала еталоном, нормою літературної мови завдяки яскравій виразності, винятковому лаконізму та стилістичній різноманітності. Таким чином, дисципліна “Латинська мова” є особливою ланкою в професійній підготовці філологів іноземної мови.

Завдання: навчити читати та перекладати латинські тексти, працювати зі словником, ознайомити студентів з шляхами і способами запозичень з латинської мови та античною культурою.

 Результати навчання:

  • знати:

латинський алфавіт, фонетику, наголос, нормативну граматичну базу, лексичний мінімум, студентський гімн Gaudeamus, прислів’я та крилаті вислови.

  • вміти:

читати та перекладати латинські тексти, робити морфологічний аналіз латинської лексики в межах граматики курсу, ознайомити студентів з граматичною будовою латинської мови та способами словотворення наукових термінів, підготовка до самостійної наукової роботи, з’ясування місця латинської мови в історії світової культури.