Лексикологія

Тип: Нормативний

Кафедра: міжкультурної комунікації та перекладу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432професор Паславська А. Й.Інм21, Інн21, Інн22

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416Інм21доцент Дяків Х. Ю.
Інн21Шум’яцька О. М.
Інн22Шум’яцька О. М.

Опис курсу

 • Мета курсу –  ознайомити студентів з головними теоретичними положеннями лексикології сучасної німецької мови та практичними навиками аналізу її словникового складу.
 • Курс передбачає ознайомлення з предметом, завданнями, головними теоретичними положеннями та терміносистемою лексикології сучасної німецької мови.
 • Курс формує у студентів наукове уявлення про системний характер лексики німецької мови, висвітлює головні способи номінації в мові, знайомить з традиційними й новітніми теоріями лексичного значення, особливостями формування і структури лексичного значення.

Рекомендована література

 1. Паславська А. Практикум з лексикології німецької мови. – Львів: Вид. центр Львів. нац. ун–ту ім. І. Франка, 2008. – 132 с. (Lexikologisches Testbuch).
 2. Burger H. Phraseologie. Eine Einführung am Beispiel des Deutschen. – Berlin: Erich Schmidt Verlag, 1998.
 3. Fleischer W. Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache. – Tübingen: Niemeyer, 1997.
 4. Fleischer W., Barz J. Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. Unter Mitarbeit von M. Schröder. – Tübingen: Niеmeyer, 1995.
 5. Hinka B. I. Lexikologie der deutschen Sprache. – Ternopil: Nationale Pädagogische Wolodymyr-Hnatjuk-Universität Ternopil, 2008.
 6. Iskos A., Lenkowa A. Deutsche Lexikologie. – Leningrad: Prosweščenie, 1970.
 7. Oguy O. D. Lexikologie der deutschen Sprache. – Winnyts’a: Nowa knyha, 2003.
 8. Römer Chr., Matzke B. Lexikologie des Deutschen. Eine Einführung. – Tübingen: Narr, 2005.
 9. Schippan Th. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. – Tübingen: Niemeyer, 1987.
 10. Schwarz M. / J. Chur. Semantik. Ein Arbeitsbuch. – Tübingen: Niemeyer, 1993.
 11. Stepanova M. D., Černyševa I. I. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. – Moskau, 1986.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму