Літературний ваґнеризм

Тип: На вибір студента

Кафедра: німецької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532професор Маценка С. П.Інн31

Опис курсу

Навчальний курс спрямований на вивчення впливу теоретичних і музичних творів та ідей Ріхарда Ваґнера на розвиток німецької літератури. Тож з’ясовується поняття «літературного ваґнеризму» та художня специфіка цього літературного феномену. Стверджується, що у сфері взаємодії літератури та музики вплив Ріхарда Ваґнера на літературу найбільш суттєвий. Передусім аналіз творчості Ваґнера Ф. Ніцше сприяв поширенню ідей композитора в літературі. Розглядається поняття «німецької музики» та концепція театру Р. Ваґнера. Знаковими у цьому відношенні є творчість Томаса Манна і Франца Верфеля, на прикладі яких обґрунтовується явище «літературного ваґнеризму».

Результати навчання:

  • знати:

Проблему взаємодії літератури та музики, естетику та музичну творчість Ріхарда Ваґнера, філософську інтерпретацію Р. Ваґнера Фрідріхом Ніцше, есе про Ріхарда Ваґнера Томаса Манна, романи та новели Томаса Манна, роман «Верді. Роман опери» Ф. Верфеля.

  • вміти:

Аналізувати видатні художні твори німецької літератури, виходячи з їхньої поетики, виокремлювати вплив музичної теорії Ріхарда Ваґнера на їхню структуру, форму і смислове наповнення, аналізувати літературні мотиви у музичних драмах Ріхарда Ваґнера.