Методика викладання класичних мов

Тип: На вибір студента

Кафедра: класичної філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
72Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Глущенко Л. М.Інк41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни: Протягом вивчення курсу студенти ознайомлюються з такими питаннями: історія викладання класичних мов від античності до наших днів; методика проведення вступної лекції, методи пояснення фонетики, граматики, лексики; прийоми аналітичного читання та перекладу текстів, виховної роботи, застосування наочності, способи контролю знань.

Результати навчання:

знати:  історію викладання класичних мов від античності до наших днів; методику проведення вступної лекції, методи пояснення фонетики, граматики, лексики; прийоми аналітичного читання та перекладу текстів, виховної роботи, види наочності та особливості їхнього застосування, способи контролю знань.

         вміти:  проводити вступну лекцію, застосовувати індуктивний та дедуктивний методи при поясненні фонетики та граматики, робити повний та частковий граматичний аналіз, вводити у навчальний процес елементи історизму, зіставний метод та наочність,  різними прийомами вводити нову лексику та закріплювати її,  застосовувати елементи виховної роботи, здійснювати контроль та оцінювати рівень знань студентів.