Мова римських неотериків

Тип: На вибір студента

Кафедра: класичної філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
66Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632Інк31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632Інк31

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Навчальна дисципліна переслідує мету – виробити у студентів культуру читання текстів так званих «нових поетів» – неотериків, сформувати загальне уявлення про нові ідеї цієї поезії, сформованої в період громадянського протистояння. На прикладі конкретних текстів (насамперед  Катулла) здобувач отримає уявлення про специфіку поетики неотериків, її основні розміри, особливості використання тропів та мовностилістичних засобів. Курс ставить перед собою завдання формування в студентів вмінь використовувати весь обсяг знань не лише граматики і лексики, але й синтаксису, теорії та історії літератури при читанні, перекладі та детальному поетичному аналізі текстів.

 

 

Результати навчання:

  • знати:

Жанрову, мовну, стилістичну, метричну та синтаксичну специфіку поезії неотериків, а також володіти мовою в обсязі, необхідному для читання відповідних поетичних текстів.

  • вміти:

Метрику, тематичну структуру, композицію, синтаксис та мовностилістичні засоби поетичного тексту