Мовленнєві акти (іспанська філологія)

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
820Кабов А. В.Іні41

Рекомендована література

1. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики / Ф.С. Бацевич. – К.: Академія, 2004, – 344 с.

2. Загнітко А.П. Сучасні лінгвістичні теорії : Монографія. – Вид. 2-ге, випр. і доп. – Донецьк: ДонНУ, 2007. – 219 с.

3. Карпенко Ю. О. Вступ до мовознавства / Ю. О. Карпенко. – К. : Академія, 2009, – 336 с.

4. Кочерган М. П. Загальне мовознавство / М. П. Кочерган. – К. : Академія, 2010, – 464 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму