Національна німецька література

Тип: Нормативний

Кафедра: світової літератури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Немає
63Іспит
73Залік
82Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Мельник Д. М.Інн31, Інн32
616доцент Мельник Д. М.Інн31, Інн32
716доцент Варецька С. О.Інн41, Інн42
810доцент Варецька С. О.Інн41, Інн42

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516Інн31доцент Мельник Д. М.
Інн32доцент Мельник Д. М.
616Інн31доцент Мельник Д. М.
Інн32доцент Мельник Д. М.
716Інн41доцент Варецька С. О.
Інн42доцент Варецька С. О.
810Інн41доцент Варецька С. О.
Інн42доцент Варецька С. О.

Опис курсу

Курс «Національна німецька література» побудований хронологічно і охоплює період розвитку літературного процесу в Німеччині від його зародження й до кінця ХХ ст.

Мета курсу:

  • cформувати у студентів розуміння літературного процесу у Німеччині від виникнення літератури до кінця ХХ ст. Ознайомити з процесом розвитку літератури та сформувати розуміння основних понять, жанрів, стильових особливостей кожної епохи. Ознайомити з особливостями творчого методу найвизначніших представників німецької літератури, основними художніми творами

Результати навчання:

  • у підсумку вивчення курсу студенти мають знати: національну специфіку німецької літератури, зумовлену особливостями соціально-політичної історії країни та її культурних традицій; найвидатніших представників німецької літератури, особливість їхнього творчого методу та тематику й проблематику їхніх творів; взаємозв’язки між особистістю письменника, літературним напрямом та країною, в якій він живе.
  • у підсумку вивчення курсу студенти мають вміти: практично застосовувати навички поетологічного аналізу; узагальнювати і систематизувати поданий матеріал; охарактеризувати творчий метод окремих письменників, твори яких розглядаються; застосовувати відповідну методологію до аналізу творів.

Рекомендована література

Рекомендовна критична література

  1. История немецкой литературы. В 5-ти томах. – Москва, 1962.
  2. История немецкой литературы. В 3-х томах.  – Пер. с нем. Общ.ред А.Дмитриева. – М.: Радуга, 1986.
  3. Barner, Wilfried  Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart. Bd. 12, Geschichte der deutschen Literatur von 1945 bis zur Gegenwart / Von Wilfried Barner, A. von Bormann, M. Durzak u. a.; Hrsg von Barner Wilfried, 1994
  4. Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. – 7.Auflage /hrsg. von W.Beutin, K. Elehrt, W.Emmerich u.a. – Stuttgart: Verlag J.B. Mezler, 2008.
  5. Geschichte der deutschen Literatur vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Bd. 3-2, 1945-1980 2. Aufl. – Weinheim: Beltz Athenäum, 1994
  6. Fiskowa S.P. Geschichte der deutschen Literatur in Perioden, Entwicklungsrichtungen, Ideen und Namen. – Львів: Паїс, 2003
  7. Rupprich, Hans Geschichte der Deutschen Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart. Bd. 4, Die deutsche Literatur vom späten Mittelalter bis zum Barock. Teil 1. Das ausgehende Mittelalter, Humanismus und Renaissance_ 1370-1520/ von Hans Rupprich; neubearb. Von H-Heger, 2. Aufl., 1994. – 92

Обовязкові художні тексти для 3-го курсу

Обовязкові художні тексти для 4-го курсу

Матеріали

Рекомендації щодо самостійної роботи студентів з курсу “Історія німецької літератури Ч.1 (Література Середньовіччя, Гуманізму, 17-19 ст.)”. Завантажити PDF файл Матеріал для самостійної роботи (369Кb)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму