Німецька мова (рівень А2)

Тип: Нормативний

Кафедра: іноземних мов для природничих факультетів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік
43Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
364доцент Жовнірук З. Л., доцент Ратич М. Т.
464доцент Жовнірук З. Л., доцент Ратич М. Т.

Опис курсу

Курс спрямований на формування у студентів німецькомовної комунікативної компетентності на рівні, що відповідає А2 згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти. Студенти оволодіють знаннями про систему англійської мови, особливості функціонування  мовних конструкцій, моделей та структур в обсязі, передбаченому програмою курсу, зокрема про фонетичну систему німецької мови, правила читання та правопису, структуру основних типів речення (розповідних, підрядних); засвоять граматичний матеріал у межах тем: прикметник, особові та присвійні займенники, прийменники часу та місця, сполучники, часові форми дієслова активного та пасивного стану, модальні дієслова, зворотні дієслова, умовний спосіб дієслова (Konjunktiv II), словотворення; ознайомляться з базовими правилами етикету лінгвокультури носіїв німецької мови, норми їх мовленнєвої поведінки.

Завдання курсу передбачають розвиток у студентів рецептивних та продуктивних комунікативних умінь і навичок, зокрема: читання (читати і розуміти автентичні тексти з підручників та посібників, адаптованої літератури, оголошень, плакатів та каталогів), аудіювання (сприймати на слух і розуміти зміст навчального аудіо- чи відеозапису нижче середнього рівня складності сприйняття; виокремлювати ключові деталі інформації і успішно виконувати завдання на розуміння прослуханого), письма (писати прості короткі записки, повідомлення, розповіді, короткі прості листи особистого характеру, мейли, листівки, заповнювати анкети, дотримуючись формату письмового висловлювання), усного мовлення (спілкуватися в простих типових ситуаціях, що вимагають безпосереднього обміну інформацією в межах знайомих тем і видів діяльності, підтримувати коротку розмову на побутові теми). Курс охоплює такі теми: «Друзі», «Родина», «Гроші», «Дозвілля і розваги», «Подорожі», «Одяг», «Їжа», «Місто», «Транспорт», «Погода».

Розподіл балів за формами контролю навчальної діяльності студентів впродовж семестру 

Форма контролю Кількість балів
Модульний тест 1 15
Модульний тест 2 15
Домашнє читання 20
Творча письмова робота 10
Усна презентація 10
Поточний контроль роботи на заняттях 30
Разом за семестр 100

Рекомендована література

  1. Hilpert S. Deutsch als Fremdsprache. Schritte 3 international. /Kursbuch+Arbeitsbuch/.- Hueber Verlag, 2013
  2. Hilpert S. Deutsch als Fremdsprache. Schritte 4 international. /Kursbuch+Arbeitsbuch/.- Hueber Verlag, 2013
  3. Helbig G., Buscha J. Kurze deutsche Grammatik für Ausländer. Leipzig. 2012.

Матеріали

ПРОБНИЙ ВАРІАНТ ПІДСУМКОВОГО ІСПИТУ З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ (Рівень А2)