Основи редагування перекладів

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжкультурної комунікації та перекладу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
810Мольдерф О. Є.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
810Інм41Мольдерф О. Є.

Опис курсу

Мета навчальної дисципліни «Основи редагування перекладів» – формування у студентів знань та навиків, необхідних для удосконалення та покращення якості власних та чужих перекладів, приведення їх у відповідність до літературних норм за допомогою авторедагування та  редагування.

В процесі вивчення дисципліни студент знайомиться зі специфікою редагування перекладів, основними методами контролю і виправлення, аспектами та нормами редагування перекладів, а також видами помилок.

Виконання практичних завдань (авторедагуваня та редагування перекладів текстів різних жанрів, які містять орфографічні, пунктуаційні, граматичні, синтаксичні, стилістичні, композиційні помилки) дозволяє закріпити набуті теоретичні знання та формувати практичні навики редагування, а також узагальнити типові перекладацькі помилки в межах німецького-українського перекладу з метою їхнього уникання в майбутній професійній перекладацькій діяльності.

Рекомендована література

 

  1. Коптілов В. Теорія і практика перекладу : навчальний посібник / В. Коптілов. – Київ : Юніверс, 2002. – 280 с.
  2. Непийвода Н. Сам собі редактор [Текст] : порадник з української мови / Н. Ф. Непийвода. – К. : Українська книга, 1998. – 238 с.
  3. Основи редагування перекладів : конспект лекцій / Уклад. О. Ребрій. – Харків : ХНУ ім. В. Каразіна, 2010. – 88 с.
  4. Партико З. Загальне редагування: нормативні основи / З. Партико. – Львів : ВФ Афіша, 2006. – 416 с.
  5. Партико З. Норми редагування перекладів / З. Партико // Вісник книжкової палати. – 2013. – № 7. – С. 9-14.
  6. Партико З. Творче редагування та його методи / З. Партико // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 1. – С. 36-42.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму