Переклад художнього тексту

Тип: Нормативний

Кафедра: німецької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Назаркевич Х. Я.Інн51М

Опис курсу

Cенсибілізація студентів до творів художньої літератури, перші самостійні спроби художнього перекладу, критики перекладу та навчання на прикладі кращих зразків українського перекладу: перекладів «київської школи» Євгена Поповича, Олекси Логвиненка, «чернівецької школи» Петра Рихла та «львівської школи» Володимира Кам’янця, Юрка Прохаська, Лариси Цибенко та ін.

Рекомендована література

Базова

  1. Іваницька М. Особистість перекладача в українсько-німецьких літературних взаєминах / Марія Іваницька. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2015. – 604 с.
  2. Назаркевич Х. Основи перекладознавства / Христина Назаркевич. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 298 с.
  3. Савчин В. Р. Микола Лукаш – подвижник українського художнього перекладу / Валентина Савчин. Львів: Літопис, 2014. – 374 с.
  4. Стріха М.  Український художній переклад: між літературою і націєтворенням / Максим Стріха. – К.: Факт – Наш час, 2006. – 344 с. – (Серія «Висока полиця»).

 

Додаткова:

  1. Der schiefe Turm von Babel. Geschichten vom Übersetzen, Dolmetschen und Verstehen. Ein Lesebuch. Straelener Manuskripte Verlag, 2000. – 303 S.
  2. Eco Umberto. Quasi dasselbe mit anderen Worten, Über das Übersetzen. Aus dem Italienischen von Burkhart Kroeber. München: Carl Hanser Verlag, 2003. – 462 S.
  3. Zwischentexte. Literarisches Übersetzen in Theorie und Praxis. Hrsg. von  Claudia Dathe, Renata Makarska, Schamma Schahadat. Berlin: Frank & Timme Verlag, 2013. – 293 S.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму