Переклад художнього тексту

Тип: На вибір студента

Кафедра: німецької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Назаркевич Х. Я.Інн51М

Опис курсу

Мета – сенсибілізація студентів до творів художньої літератури,  перші самостійні спроби художнього перекладу, критики перекладу та навчання на прикладі кращих зразків українського перекладу: перекладів «київської школи» Євгена Поповича, Олекси Логвиненка, «чернівецької школи» Петра Рихла та «львівської школи» Володимира Кам’янця, Юрка Прохаська, Лариси Цибенко та ін.

 

Завдання курсу:

 • ознайомити студентів з найбільш резонансними перекладами з німецькомовних літератур в українськомовному літературному просторі, представити їм творчі портрети видатних перекладачів, вказати на індивідуальні перекладацькі особливості й відмінності;
 • виробити у студентів відчуття стилю в перекладі, розвинути хист критичного й адекватного сприйняття перекладеного тексту, навчити розпізнавати художні методи автора, які становитимуть інваріанти перекладу;
 • на базі теоретичних знань розвивати у студентів творче мислення, яке допоможе їм у випадку власних перекладацьких рішень.

Програмні результати навчання

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати:

 • відмінність між загальною теорією перекладу і теорією художнього перекладу;
 • палітру текстів експресивного типу;
 • творчий здобуток кращих перекладачів німецькомовної літератури українською; значення перекладної літератури для розвитку рідномовного літературного процесу.

 

вміти:

 • парафразувати синтаксичні та смислові конструкції;
 • творити синонімічні і/або антонімічні ряди та розрізняти рівні стилістичного використання лексики;

підготувати аргументований критичний текст – рецензію на переклад.

Рекомендована література

Базова

 1. Іваницька М. Особистість перекладача в українсько-німецьких літературних взаєминах / Марія Іваницька. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2015. – 604 с.
 2. Назаркевич Х. Основи перекладознавства / Христина Назаркевич. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 298 с.
 3. Савчин В. Р. Микола Лукаш – подвижник українського художнього перекладу / Валентина Савчин. Львів: Літопис, 2014. – 374 с.
 4. Стріха М.  Український художній переклад: між літературою і націєтворенням / Максим Стріха. – К.: Факт – Наш час, 2006. – 344 с. – (Серія «Висока полиця»).

Допоміжна

 1. Der schiefe Turm von Babel. Geschichten vom Übersetzen, Dolmetschen und Verstehen. Ein Lesebuch. Straelener Manuskripte Verlag, 2000. – 303 S.
 2. Eco Umberto. Quasi dasselbe mit anderen Worten, Über das Übersetzen. Aus dem Italienischen von Burkhart Kroeber. München: Carl Hanser Verlag, 2003. – 462 S.

Zwischentexte. Literarisches Übersetzen in Theorie und Praxis. Hrsg. von  Claudia Dathe, Renata Makarska, Schamma Schahadat. Berlin: Frank & Timme Verlag, 2013. – 293 S.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму