Пізньолатинська проза

Тип: На вибір студента

Кафедра: класичної філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
66Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632Інк31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632Інк31

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

 

Курс спрямований на розвиток навиків перекладу та аналізу текстів пізньолатинської прози на матеріалі роману Апулея «Метаморфози, або Золотий осел». Даний твір репрезентує особливості літературного руху ІІ ст. до н.е. – другої софістики з її схильністю до пишномовності, зловживання  мовностилістичними та риторичними засобами. Крім того, у творі присутні вже деякі риси, які яскраво проявляться у пізній латині: багатство демінутивів, вульгаризми, грецизми, своєрідність синтаксичних конструкцій тощо.

 

 

Результати навчання:

знати:

лексику з опрацьованих розділів роману Апулея «Метаморфози, або Золотий осел»; функції відмінків та структурні особливості складнопідрядних речень і синтаксичних конструкцій в романі; мовностилістичні засоби роману, послідовність мовних операцій при перекладі та аналізі визначених уривків роману.

 

вміти:

перекладати та інтерпретувати текст роману Апулея «Метаморфози, або Золотий осел»; визначати функції відмінків, типи підрядних речень, синтаксичні конструкції, стилістичні фігури та тропи, народно-розмовні елементи.