Поетикальна школа в українському літературознавстві

Тип: Нормативний

Кафедра: класичної філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316Інк21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316Інк21

Опис курсу

Анотація  навчальної  дисципліни:

Курс спрямований на вивчення «Поетикального» періоду формування літературознавства,його

передумови і вплив на подальший розвиток українського літературознавства.

 

Результати навчання:

знати:

принципи та засади утворення поетикальна школи в українському літературознавстві; «поетикальний» період формування літературознавства; його аспекти та особливості; найвідоміші представники даної школи; їхній вплив на українське літературознаство.

 

вміти:

пояснити принципи утворення поетикальна школи в українському літературознавстві; охарактеризувати його аспекти та особливості; висловити свою думку щодо впливу даної школи на сучасну українську літературу.