Проблема музики на прикладі німецькомовного роману ХХ ст.

Тип: На вибір студента

Кафедра: німецької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
8Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
820професор Маценка С. П.Іна41, Інн42

Опис курсу

Тематичні блоки:

Теоретичні підходи до вивчення взаємодії літератури та музики. Проблема музики в літературі у порівняльному аспекті. Interart Studies про взаємодію музики та літератури. Музика та література в концепції інтермедіальності. Теорія «музичної драми» («Gesamtkunstwerk») Р. Ваґнера та її значення для літератури. Тематизація музики в літературі. Внутрішньотекстовий зв’язок літератури та музики. Наративізація музики. Музичні структури, принципи, форми в літературі. Наратологічна проблема музики в літературі. Жанрове збагачення літератури музикою. Музика та мова. Музика в житті письменника. Створення музичного обличчя епохи.

Музика у творчості Г. Броха. Роман «Невинні». Проблема музично-поетичного пізнання. Музика у творчості Т. Манна. «Доктор Фаустус» як роман про мистецтво. Томас Манн і Р. Вагнер. Роман «Верді. Роман опери» Ф. Верфеля як альтернативна культурна програма («Ренесанс Верді» в Німеччині). Образ Ваґнера та Верді в романі. Г. Гессе про музику. Роман «Гра в бісер» Г. Гессе як приклад «музикалізації» літератури.