Римська елегія

Тип: Нормативний

Кафедра: класичної філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
66Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632Інк31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632Інк31

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Мета навчальної дисципліни – виробити у студентів культуру читання латинського поетичного тексту, формування загального уявлення про природу жанрів античної поезії. На прикладі конкретних текстів здобувач отримає уявлення про специфіку жанру римської елегії, а також підвищить рівень володіння латинською мовою. Завдання вивчення дисципліни полягає у формуванні в студентів вмінь використовувати весь обсяг знань не лише граматики і лексики, але й теорії та історії літератури при читанні, перекладі та детальному поетичному аналізі текстів.

 

 

Результати навчання:

  • знати:

Жанрову, мовну, стилістичну та ін. специфіку римської елегії, а також володіти мовою в обсязі, необхідному для читання відповідних поетичних текстів.

  • вміти:

Здобувач повинен вміти аналізувати тематичну структуру, композицію, мовностилістичні засоби поетичного тексту