Римський епос

Тип: Нормативний

Кафедра: класичної філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316Інк21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316Інк21

Опис курсу

Анотація  навчальної  дисципліни: Курс спрямований на вивчення одного із літературних жанрів римського епосу. Мета даного курсу – вивчити характерні риси римського епосу, у зв’язку з чим ставляться такі завдання: визначити зв’язок римського епосу з грецькими зразками; простежити еволюцію римського епосу; показати зростання національних мотивів в епічних творах Стародавнього Риму; вивчити та охарактеризувати специфіку римського епосу.

 

Результати навчання:

знати:що таке римський епос, його класифікацію та особливості будови; найвідоміших представників даного жанру літератури та вивчити стильові особливості авторів на основі прочитаних творів.

 

вміти: охарактеризувати ознаки та будову римського епосу; визначати стильові особливості автора; давати характеристику героям та подіям, описаних у римському епосі.