Римський побутовий роман

Тип: Нормативний

Кафедра: класичної філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
66Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632Інк31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632Інк31

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

 

Роман Петронія «Сатирикон» – пам’ятка післякласичної прози. Лексичні особливості твору. Емоційно-експресивна лексика. Синтаксичні особливості: синтаксис відмінків, конструкцій, речень. Стилістика твору. Інформація історичного, міфологічного та реально-прагматичного характеру.

 

 

Результати навчання:

  • знати:

лексику роману «Сатирикон»; морфологічні особливості, функції відмінків; синтаксис конструкцій та простих і складних речень; синтаксичні особливості твору; реалії;

 

вміти:

читати та інтерпретувати текст роману; визначати функції відмінків, типи підрядних речень; аналізувати стилістичні особливості; визначати риторичні фігури та тропи