Стилістика

Тип: Нормативний

Кафедра: міжкультурної комунікації та перекладу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Ляшенко Т. С.Інм31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516Інм31доцент Ляшенко Т. С.

Опис курсу

Мета курсу – надати студентам знання з теоретичних основ стилістики та розвинути в них уміння відповідно до ситуації та теми комунікації вживати мовностилістичні засоби німецької мови.
Курс знайомить студентів з предметом, завданнями, головними теоретичними положеннями та терміносистемою стилістики сучасної німецької мови. Курс формує у студентів наукове уявлення про різні підходи до стилю, стилістики та стилістичного аналізу; теорію функціональної стилістики, теорію стилістики тексту і контексту; висвітлює різницю між тропами і фігурами мовлення; знайомить з фоностилістичними та лексикостилістичними засобами; засобами стилістичної морфології та стилістичного синтаксису. З огляду на специфіку підготовки фахівців, ключові проблеми дисципліни розглядаються в бінарній площині зіставлення німецької мови з українською.

Рекомендована література

1. Брандес М. П. Стилистика немецкого языка.– М.: Высшая школа, 1990.
2. Ляшенко Т. С. Функціональна стилістика німецької мови : навчальний посібник для студентів / Т. С. Ляшенко. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 112 с.
3. Fleischer W., Michel G., Starke G. Stilistik der deutschen Gegenwartssprache. 2.Aufl.–Frankfurt am Main; Berlin; Bern; New York; Paris; Wien: Lang, 1996.
4. Glušak T. S. Funktionalstilistik des Deutschen. – Minsk, 1981.
5. Naer N. M., Stilistik der deutschen Sprache, Москва „Высшаяшкола” 2006.
6. Lysetska N., Heidemeyer V. Stilistik der deutschen Sprache. – Луцьк, 2009.
7. LysetskaN. Funktionalstilistik . – Луцьк, 2009.
8. Riesel E., Schendels E. Deutsche Stilistik, Moskau 1975.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму