Система сильних часів старогрецького дієслова

Тип: Нормативний

Кафедра: класичної філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216Інк11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216Інк11

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Старогрецька мова має дві форми для окремих часів – так звані перші (слабі) і другі (сильні) часи. Сильні часи стоять окремо в системі грецького дієслова: вони – древнішого походження і мають ряд спільних рис, що відрізняють їх від часів слабких (несуфіксальний спосіб утворення, чергування голосного основи тощо). Вивчення тем, пов’язаних з увторенням сильних часів, вимагає від студента-початківця особливої уваги. Пропонований курс дає можливість системно зосередитись на цих темах.

 

 

Результати навчання:

  • знати:

Особливості утворенні сильних часів (спільні риси, відмінності від слабих часів), основні дієслова, що утворюють лише сильні часи або мають паралельні форми, парадигми відмінювання дієслів у сильних часах

  • вміти:

Утворювати сильні часи, відмінювати дієслова в сильних часах