Теорграматика (іспанська мова)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
72Немає
82Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716Лесько Х. С.Іні41
810Лесько Х. С.Іні41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716Іні41Лесько Х. С.
810Іні41Лесько Х. С.

Опис курсу

Провідними завданнями дисципліни є:

Теоретично висвітлити основи граматичної будови іспанської мови у відповідності до сучасного стану лінгвістичних знань і у світі філософського вчення про мову як про суспільне явище.

Ввести студентів у найважливіші проблеми сучасних досліджень будови іспанської мови.

Розвивати у студентів уміння застосовувати теоретичні знання з граматики мови до практичного викладання іспанської мови .

Розвивати у студентів уміння самостійно опрацьовувати поточну наукову інформацію з граматичних досліджень мови й знаходити елементи, необхідні для впровадження у практику викладання іспанської мови.

Тематичний перелік основних розділів вивчення предмету (системна теорія мови у вивченні граматичної будови; морфемна структура слова; граматичні класи слів; речення та словосполучення як синтаксичні одиниці; синтаксис тексту).

Перелік основних знань, вмінь і навичок, якими повинен володіти студент:

Знати особливості процесів побудови речень.

Вміти характеризувати основи граматичної будови іспанської мови.

Вміти застосовувати теоретичні знання у практичному викладанні у школі.

Вміти узагальнювати одержані практичні знання.

Рекомендована література

  1. Hualde J. Introducción a la lingüística hispánica / José Ignacio Hualde, Antxon Olarrea. – Madrid, 2001. – 370 p.
  2. Gómez Torrego L. Gramática didáctica del español. – Madrid, 2002. – 543p.
  3. Gómez Torrego L. Análisis sintáctico. Teoría y práctica. –Madrid, 2011. –318 p.
  4. Lang F. Spanish word formation : productive derivational morphology in the modern lexis / Mervyn Francis Lang. – London : Routledge, 1990. – 284 p.
  5. Meilan García A. Construir bien en español. La forma de las palabras / Antonia J.Meilan García, Serafina García, Hortensia Martinez. – Nobel Oviedo. – 2004. – 347 p.
  6.  Nebrija A. de Gramática de la lengua castellana / Antonio de Nebrija.  – Madrid : Centro de Estudios Ramón Areces.  – 668 p.
  7. Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. – Madrid : Espasa Calpe, 22ª ed.  – 527 p.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму