Кафедра міжкультурної комунікації та перекладу

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

Кафедру міжкультурної комунікації та перекладу створено у березні 2008 p. шляхом поділу кафедри німецької філології. Завідує кафедрою доктор філологічних наук Алла Йосипівна Паславська, яка займається питаннями мовних універсалій, лінгвістичної типології, міжкультурної комунікації.

Facebookhttps://www.facebook.com/kafedramkip/?ref=bookmarks

План розвитку кафедри

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОГРАМУ ПІДГОТОВКИ

БАКАЛАВРІВ

Спеціалізація: Переклад (німецько-український)

Факультет іноземних мов

 

Кафедра міжкультурної комунікації

та перекладу

Код 035.04
Галузь знань Гуманітарні науки
Освітній ступінь бакалавр (з можливістю вступу до магістратури)
Форма навчання денна
 

Кваліфікація

Бакалавр філології.

Перекладач.

Фахівець двох іноземних мов

Термін навчання 4 роки
Передумови Рівень освіти – повна середня
 

Випробування

Українська мова та література

Історія України

Німецька мова

Вартість навчання 13 206

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОГРАМУ ПІДГОТОВКИ

МАГІСТРІВ

Спеціалізація: Переклад (німецько-український)

Факультет іноземних мов

 

Кафедра міжкультурної комунікації

та перекладу

Код 035.04
Галузь знань Гуманітарні науки
Освітній ступінь магістр (з можливістю вступу до аспірантури)
Форма навчання денна
 

Кваліфікація

Магістр філології.

Перекладач німецької та другої іноземної мов.

Викладач німецької мови та перекладу

Термін навчання 1 рік 4 місяці
Передумови освітній ступінь бакалавра, спеціаліста
Випробування вступний іспит з фахових випробувань та іноземної мови
Вартість навчання 16 714

 

Кафедра міжкультурної комунікації та перекладу випускає перекладачів і вчителів німецької та англійської мов.

Відповідно до навчального плану підготовки бакалавра студенти отримують глибокі теоретичні знання у галузі:

 • германістики;
 • теорії, історії та методології перекладу;
 • теорії мовної та міжкультурної комунікації;
 • методики навчання іноземної мови.

Студенти здобувають професійні навички усного і письмового перекладу з німецької та англійської мов. Як додаткову освітню послугу студенти отримують можливість вивчати третю європейську іноземну мову.

По завершенню навчання студенти отримують державний диплом ЛНУ імені Івана Франка українською та англійськими мовами.

Кафедра міжкультурної комунікації та перекладу спеціалізується на підготовці професійних перекладачів у галузі усного послідовного та синхронного перекладу, художнього, науково-технічного, юридичного, медичного, військового та аудіовізуального перекладу.

На кафедрі працюють висококваліфіковані і досвідчені викладачі та кращі перекладачі-практики. Викладачі кафедри щорічно проходять стажування в університетах Німеччини, Австрії і Польщі. Кафедра має тісні зв’язки  з університетами міст Бамберґ, Ерлянґен-Нюрнберґ, Мюнхен, Тюбінґен, Відень, Варшава, Вроцлав.

Студенти кафедри мають можливість вивчати німецьку мову у носіїв мови. На кафедрі працюють лектори з Австрії за програмою ÖAAD та проходять стажування студенти Віденського університету (Австрія) та Потсдамського університету (Німеччина).

Найкращі студенти регулярно отримують стипендії і проходять навчальну практику за кордоном у рамках партнерства з інститутом германістики університету м. Ерлянґен, у рамках програми Європейського Союзу Еразмус +, програм академічного обміну  та ін.

Студенти кафедри регулярно беруть участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Переклад»  та  у Всеукраїнській олімпіаді зі спеціальності «Переклад. Німецька мова» і посідають призові місця.

Обдаровані студенти мають змогу публікувати результати своєї наукової роботи у матеріалах міжнародних науково-практичних конференцій, або статті на злободенні теми у студентському українсько-австрійському журналі із символічною назвою «Die Brücke». Студенти та викладачі кафедри у співпраці з відомими українськими письменниками і перекладачами Андрієм Содоморою, Юрієм Винничуком, Петром Рихлом, Юрком Прохаськом та ін. брали участь у кількох перекладацьких проектах, результатом яких стала поява антологій «Була собі Галичина…», «Я вам пісню заспіваю під час неспокою», присвячений 100-річчю Першої світової війни у Галичині, «Нехай це буде Любов». Нещодавно побачила світ антологія німецькомовних творів І. Франка під видавництвом А. Й. Паславської.

 

Наукові дисципліни, що вивчаються за програмою підготовки бакалавра:

Назва дисципліни Розподіл за семестрами Кількість кредитів ЄКТС
Екзамени Заліки
 

1

Українська мова (за професійним спрямуванням) 2 3
2 Історія України 1 3
3 Історія української культури 3 3
4 Філософія 5 3
5 Політологія 8 3
6 Фізвиховання 2 3
7 Вступ до мовознавства 1 3
8 Вступ до літературознавства 1 3
9 Педагогіка 7 3
10 Педагогічна практика 6
11 Безпека життєдіяльності

(безпека життєдіяльності, цивільний захист та сестринська справа)

1 3
12 Охорона праці (основи охорони праці та охорона праці в галузі) 8 3
13 Історія світової літератури 2,4 1,3 8
14 Вступ до спеціальності 3 3
15 Лексикологія 4 3
16 Стилістика 5 3
17 Історія мови 5 3
18 Теорія перекладу 6,7 5
19 Основи лексикографії 5 3
20 Лінгвокраїнознавство країн першої іноземної мови 4 3
21 Теоретичні основи другої іноземної мови (лексикологія, лінгвокраїнознавство) 6 3
22 Методика навчання іноземної мови 7 3
23 Латинська мова 2 1 4
24 Перша іноземна мова 1,2,3,4,8 5 48
25 Друга іноземна мова 2,4,8 3 31
26 Практика перекладу з першої іноземної мови 6,7 1 15
27 Комунікативна граматика (н) 2 3
Комунікативне письмо (н)
28 Комунікативні стратегії усного мовлення (н) 2 3
Стратегії розуміння тексту (н)
29 Формування компетенцій перекладача (н) 3 3
Відтворення комунікативних стратегій у перекладі (н)
30 Жанрові теорії перекладу (н) 3 3
Переклад різножанрових текстів (н)
31 Рецепція української літератури в німецькомовному світі (н) 4 3
Інтерпретація газетно-публіцистичних текстів (н)
32 Зіставна фразеологія (н)  

4

 

3

Зіставна лексикологія (н)
33 Динаміка розвитку перекладацьких принципів в історичному аспекті (н)  

5

 

3

Стилістичні аспекти перекладу (н)
34 Основи письмового перекладу (н)  

 

5

 

 

3

Основи анотування та реферування (н)
Основи усного перекладу (н)
35 Риторика (н) 6 3
Критика перекладу (н)
36 Рецепція світової літератури в Україні (н)  

 

6

 

 

 

3

Німецькомовна література в українських перекладах (н)
37 Переклад офіційно-ділових документів (н) 7 3
Переклад ділової кореспонденції (н)
38 Контрастивна граматика (н)  

7

 

3

Теорія перекладу в іменах (н)
39 Соціолінгвістика (н)  

7

 

3

Національні варіанти німецької мови в перекладі (н)
40 Своєрідності віршового перекладу (н) 8 3
Лінгвопрагматичні аспекти перекладу (н)
41 Прагматичні аспекти синхронного перекладу (н)  

8

 

3

Основи науково-технічного перекладу (н)
42 Основи теорії міжкультурної комунікації (н) 8 3
Основи теорії мовної комунікації (н)

Майбутні професії:

Перекладач | Гід-перекладач  | Перекладач-референт | Перекладач-синхроніст | Учитель німецької та англійської мов | Коректор | Редактор |Прес-секретар | PR-менеджер

Місце роботи:

Перекладацькі бюро, заклади дошкільної, початкової, загальної середньої та професійно-технічної освіти, редакції, комерційні структури різного спрямування, консульства, представництва іноземних фірм, кол-центри.

Чого навчать?

 • Вільно, впевнено і правильно володіти основною іноземною мовою на рівні С1 у професійних, наукових та інших цілях;
 • сприймати на слух і розуміти німецьку та англійську мови у природньому для носіїв мов темпі, незалежно від особливостей вимови мовця і каналу мовлення (живе мовлення, аудіо- або відеозапис);
 • здійснювати мовний, доперекладацький та перекладацький аналіз різних жанрів текстів;
 • розуміти і правильно обирати стратегію усного і письмового перекладу, перекладати тексти із дотриманням граматичних норм мови перекладу і з урахуванням жанрово-стилістичної домінанти та типу тексту;
 • застосовувати перекладацький скоропис під час виконання усного послідовного перекладу;
 • швидко переключатися з однієї робочої мови на іншу;
 • виконувати синхронний переклад під час заходів, зустрічей, перемовин;
 • виконувати саморедагування і контрольне корегування тексту перекладу;
 • дотримуватися мовленнєвого етикету робочих мов та їхніх країн;
 • уміло використовувати невербальні засоби комунікації відповідно до комунікативних ситуацій;
 • готувати інформаційні матеріали рідною та іноземними мовами щодо міжнародних заходів в Україні та за кордоном;
 • ефективно застосовувати методи та прийоми викладання іноземної мови.

Основні лінгвістичні дисципліни, що читають студентам:

вступ до мовознавства та літературознавства, вступ до спеціальності, перша іноземна мова, друга іноземна мова, історія світової літератури, лексикологія, стилістика, риторика, історія мови, основи лексикографії, лінгвокраїнознавство країн першої іноземної, теоретичні основи другої іноземної мови (лексикологія, лінгвокраїнознавство) методика навчання іноземної мови, латинська мова  мови  тощо;

Спеціалізовані курси з перекладу:

теорія перекладу, практика перекладу з першої іноземної мови, формування компетенцій перекладача, відтворення комунікативних стратегій у перекладі, переклад різножанрових текстів, стилістичні аспекти перекладу, основи письмового і усного перекладу, переклад офіційно-ділових документів та ділової кореспонденції, прагматичні аспекти синхронного перекладу, основи науково-технічного перекладу тощо.

Підсумкова атестація студентів (державні екзамени):

Перша іноземна мова

Друга іноземна мова

Перекладознавство

Співробітники

завідувачПАСЛАВСЬКА Алла Йосипівназавідувач
доцентБОРАКОВСЬКИЙ Любомир Адамовичдоцент
доцентДЯКІВ Христина Юріївнадоцент
доцентЛЕСЕЧКО Богумила Василівнадоцент
доцентЛЯШЕНКО Тетяна Степанівнадоцент
доцентМАЦЕНКА Світлана Павлівнадоцент
доцентПАЛАМАР Наталя Ігорівнадоцент
доцент (сумісник)СУЛИМ Володимир Трохимовичдоцент (сумісник)
доцентЦИБЕНКО Лариса Богданівнадоцент
доцентШУМ’ЯЦЬКА Олександра Михайлівнадоцент
асистентКайнцбауер Гільдеґардасистент
асистент, старший лаборант (сумісник)КЛИМЕНКО Марта Ігорівнаасистент, старший лаборант (сумісник)
асистентМАГДИШ-ЯРЕМКО Катерина Євгенівнаасистент
асистентМИХАЙЛІВСЬКА (МАКЕЄВЕЦЬ) Юлія Олександрівнаасистент
асистентМОЛЬДЕРФ Оксана Євгенівнаасистент
асистентПИЛИПЧУК Олена Михайлівнаасистент
асистентПРОХАСЬКО Юрій Богдановичасистент
асистентШИРЯЄВА Олена Василівнаасистент

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

самостійна робота МККіП

Наукові інтереси викладачів кафедри охоплюють широке коло проблем теорії і практики німецько-українського перекладу (доценти В. Т. Сулим, Т. С. Ляшенко, Б. В. Лесечко, асист. М. С. Смолій), жанрології (асистенти Х. Ю. Дяків, Н. І. Принада), контрастивної граматики, лексикології та стилістики (доценти А. Й. Паславська, В. Т. Сулим, Т. С. Ляшенко), методики викладання німецької мови (доценти В. Т. Сулим, Т. С. Ляшенко, асист. М. С. Смолій). Результати наукової і навчально-методичної діяльності кафедри втілились у монографіях доц. Паславської А. Й. “Заперечення як мовна універсалія: принципи, параметри, функціонування” (2005 р.), “Мовленнєві жанри у міжкультурній комунікації (2010 р., у співавт.), навчальних посібниках доц. В. Т. Сулима “Німецька мова для філологів” (2006 р., у співавт.), “Латинська мова (для неспеціальних факультетів” (2009 р., у співавт.), “Практична граматика німецької мови” (2010 р., у співавт. з асист. М. С. Смолієм),  доц. А. Й. Паславської “Практикум з лексикології німецької мови” (2009 р.), доц. Т. С. Ляшенко “Funktionalstilistik der deutschen Sprache”, асист. М. С. Смолія “Довідник з граматики німецької мови” (2008 р.), “Німецька мова. Граматика” (2009 р.) та ін.

Дослідження

Викладачі кафедри є учасниками міжфакультетської держбюджетної теми “Універсальне та ідіоетнічне в міжкультурній комунікації”. Кафедра має тісні наукові контакти з університетами Австрії, Німеччини та Польщі (Відень, Мюнхен, Тюбінґен, Ерлянґен, Краків), з Міжнародною спілкою учителів німецької  мови (IDV). На кафедрі працють лектори Німецької та Австрійської служби академічних обмінів. А. Й. Паславська очолює з 2005 р.  Асоціацію українських германістів (АУГ). Члени кафедри беруть активну участь в організації та проведенні щорічної міжнародної конференції АУГ, Всеукраїнського семінару з міжкультурної комунікації, Днів німецької мови в Україні. В. Т. Сулим – декан факультету іноземних мов, головний редактор журналу “DaFiU (Німецька мова як іноземна в Україні)”, А. Й. Паславська – головний редактор збірника наукових праць “Іноземна філологія”.

МІЖНАРОДНІ ПРОЕКТИ КАФЕДРИ:

БУЛА СОБІ ГАЛИЧИНА

ГАЛИЧИНА. З ВЕЛИКОЇ ВІЙНИ

НЕХАЙ ЦЕ БУДЕ ЛЮБОВ

21 МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ АУГ

Літературний путівник Львовом (німецькою мовою): презентація  фото

Колоквіум для вчених-германістів

Співпраця з Польщею

 

DACHL-Seminar für DaF-Lehrende

03.10.2017 | 16:57

Alle zwei Jahre wird unter der Federführung der DACHL-AG des IDV ein DACHL-Seminar für jeweils 20 von den IDV-Mitgliedsverbänden vorgeschlagene Deutschlehrer/innen aus ebenso vielen Ländern abgehalten. Die Teilnehmenden „erfahren“ Deutschland, Österreich, die Schweiz und Liechtenstein vor Ort unter dem besonderen Gesichtspunkt einer zeitgemäßen DACHL-Didaktik.

Читати »