Алієва Ольга Назарівна

Наукові інтереси

Сфера наукових зацікавлень – семантичні дослідження терміносистем.

Біографія

Працює асистентом на кафедрі іноземних мов для гуманітарних факультетів.

Методичні матеріали

ВИБРАНІ НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ        1. Особливості та вплив внутрішнього змісту терміна на його функціонування у терміносистемах. 2. Термін як специфічна мовна одиниця. 3. Інваріантність як семантичний аспект термінотворення. 4. Семантична структура терміна та її роль в термінологічних процесах. 5. Процес термінотворення у науковому гуманітарному тексті: семантико-структурний аспект. 6. Семантичні особливості функціонування термінів у фахових текстах. 7. Термінологічна номінація: її специфіка та загальні засади.

Розклад