Багрій Софія Романівна

Наукові інтереси

Cтруктурно–семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми германських, романських і класичних мов.

Публікації

Багрій С.Р. Сленг як об’єкт лінгвістичних досліджень./ С.Р. Багрій // Materiały Miedzynarodowej Naukowi-Praktycznej Konferencji «Nauka w świecie współczesnym» (29.05.-31.05.2013). – Łódź: Sp. z o. o. Diamond trading tour, 2013. – Część. 5. – С. 42-47. – 0,312 друк. арк.
Багрій С.Р. Перфект у німецькій мові. Значення часової форми – перфект та сфера використання. / С.Р. Багрій // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Нове у філології сучасного світу» (19-20 жовтня 2012 р.). – Львів: ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2012. – С.86 – 88. – 0, 125 друк. арк.
Багрій С.Р. До питання про організацію самостійної роботи студентів з іноземної мови на економічному факультеті. / С.Р. Багрій // Тези звітної наукової конференції професорсько – викладацького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана Франка за 2012 рік
(7 – 8 лютого 2013 р.). – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. . – 0, 06 друк. арк.
Багрій С.Р. Соціальні форми на занятті з іноземної мови. / С.Р. Багрій // Матеріали щорічного збірника наукових статей “Актуальні проблеми навчання іноземних мов для спеціальних цілей”. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ (жовтень, 2013).

Навчальні посібники
Німецька мова для студентів геологічного факультету: навч. посібник / С.Н. Денисенко, І.С. Микитка, С.Р. Багрій, О.О. Бей. – Львів: – Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 299 с. – 18, 68 друк. арк.

Участь у наукових конференціях
Міжнародна науково-практична конференція «Нове у філології сучасного світу». – Львів (19-20 жовтня 2012 р.).
Звітна наукова конференція професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана Франка за 2012 рік
(7 – 8 лютого 2013 р.).

Міжнародна науково-практична конференція «Nauka w świecie współczesnym». – Лодзь, Польща. 29–31 травня 2013 року.

Біографія

2010 – закінчила факультет іноземних мов Львівського національного університету ім. Івана Франка за спеціальністю «Німецька мова та література» та здобула кваліфікацію магістр філології, викладач німецької і англійської мов та світової літератури.

Професійна діяльність
2010 – дотепер – асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів.

Розклад