Басюк Тетяна Сергіївна

Наукові інтереси

Участь у науково–дослідній тематиці підрозділу
“Структурно–семантичні і когнітивно–дискурсні парадигми германських, романських і класичних мов”

Публікації

Статті у вітчизняних фахових виданнях:
• Басюк Т. С. Образотворчі особливості мови як основні чинники ідентифікації індивіда у суспільстві / T. C. Басюк // Науковий Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2013. – Вип. 14. – Ч. 273. – С. 239–243. – 0,25 друк. арк.
• Басюк Т. С. Language as a primary medium of social behavior / T. C. Басюк // Науковий Вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки – 2012. – Вип. 6 (231). – С. 207–210. – 0,2 друк. арк.

Тези доповідей на міжнародних конференціях:
• Басюк Т.С. Полікультурна освіта як важливий чинник глобалізації світу / Т. С. Басюк // Матеріали міжнародної науково – практичної конференції «Актуальні проблеми германо-романської філології та освітній соціокультурний процеc» (4–5 жовтня 2013 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, 2013. – С. 191–192. – 0,125 друк. арк.

• Басюк Т. С. Мова туризму як засіб міжнародної та інтеркультурної комунікації / Т. С. Басюк // Матеріали II Міжнародної науково – методичної конференції «Навчання англомовної академічної комунікації в Україні та світі: проблеми та перспективи» (18–19 листопада 2011р.). – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – с. 162–164. – 0,125 друк. арк.

• Басюк Т.С, Пашніна Т. М.” Когнітивно – комунікативний підхід у викладанні іноземної мови для професійного спілкування (на прикладі студентів економічних спеціальностей)
Тези доповідей на вітчизняних конференціях.
• Басюк Т. С. Мова як денотат особистості / Т. С. Басюк // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана Франка за 2012 рік (7–8 лютого 2013 р.). – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. . – 0,06 друк. арк.

Біографія

2007 – закінчила факультет іноземних мов Львівського національного університету ім. Івана Франка за спеціальністю «Англійська мова та література» та здобула кваліфікацію «магістр філології»


Професійна діяльність:
2007 – дотепер – асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів
Участь у науково–дослідній тематиці підрозділу
“Структурно–семантичні і когнітивно–дискурсні парадигми германських, романських і класичних мов”

Різне

Участь у конференціях:
• Участь у всеукраїнській науково-практичній конференції «Ключові проблеми сучасної германської та романської філології» (30-31 травня 2013 м. Луганськ)
• Участь у роботі міжнародної науково – практичної конференції «Актуальні проблеми германо-романської філології та освітній соціокультурний процеc» (4–5 жовтня 2013 м. Тернопіль)
• Участь у VI Міжнародній науковій конференції «Пріоритети Германського і Романського Мовознавства» (14–16 вересня 2012 м. Луцьк)
• Участь у роботі II Міжнародної науково–методичної конференції «Навчання англомовної академічної комунікації в Україні та світі: проблеми та перспективи» (18–19 листопада 2011р. м. Львів)

Розклад