Басюк Тетяна Сергіївна

Посада: асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів

Телефон (робочий): (032) 239-44-54

Електронна пошта: tetyana.basyuk@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Структурно–семантичні і когнітивно–дискурсні парадигми германських, романських і класичних мов

Курси

Вибрані публікації

Вибрані статті:
Basyuk T. Reproduction of terminological vocabulary of Ukrainian poetry of 1960’s in the Anglophone translations / Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. Wspolczesne problem I perspektywy rozwoju: zb. artykulow naukowych. – Warszawa: Wydawca: Sp. z. o. o. “Diamond trading tour”, 2017.  P. 46 – 53.
Басюк Т. C. Culture understanding as a key aspect of a person’s integration into globalization process / Т. Басюк // Literatura i kulturoznavstvo. Tendencje w nauce I educacji. – 2016. – Z 40. –  Sopot. – С. 47- 52
Басюк Т. C. The influence of motivation on students’ progress in English learning process / Басюк Т.С., Красовська І. В. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Перекладознавство та міжкультурна комунікація“. – Випуск 6. – Херсон, 2016. – С. 75-79
Басюк Т. C. Анотування та реферування фахових текстів іноземною мовою / О.Р. Дунець, Т.С.Басюк // Актуальні проблеми іноземних мов для спеціальних цілей : збірник наукових статей / За заг. ред. І. Ю. Сковронської. – Львів : ЛьвДУВС, 2016. – с.34-39. – 0.4 друк. арк.
Басюк Т. C. Міжкультурна комунікація як першочерговий чинник порозуміння між народами / Т. Басюк // Наукові записки Національного університету “Острозька Академія”. –  Oстрог, 2015р. – С. 193 – 195
Басюк Т. C. Роль та важливість міжкультурних зв’язків в процесі всесвітньої глобалізації / Т. Басюк // Literatura i kulturoznavstvo. Projekty naukowe. –  2015. – Z 40. –  Sopot. – С. 91- 93
Басюк Т. C. Роль іншомовної комунікативної культури як складового чинника між культурних взаємозв’язків/ T. C. Басюк // Наукові записки Національного університету “Острозька Академія”. – Острог,  2014. – C. 186 – 187
Басюк Т. C. Образотворчі особливості мови як основні чинники ідентифікації індивіда у суспільстві / T. C. Басюк // Науковий Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка – Луганський національний університет : КВ№ 14441 – 3412 ПР , 2013. – Вип. 14. – Ч. 273.  – С. 239–243.
Басюк Т. C. “Language as a Primary Medium of Social Behavior” / Т. С. Басюк//  Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки 2012р., м. Луцьк., с. 207 -2010р. – 0, 2 друк. арк
Тези доповідей:
Basyuk Т. Eenvironmental aspects of hospitality business in the context of sustainable development / Sustainable tourism for development. Proceeding of International conference of Lviv Ivan Franko National University and the Baltic University Programme.  – Zhovkva, Lviv region, 2017. P. 25 – 27
Басюк Т. С. Полікультурна освіта як важливий чинник глобалізації світу / Т. С. Басюк // Матеріали міжнародної науково – практичної конференції «Актуальні проблеми германо-романської філології та освітній соціокультурний процеc» (4–5 жовтня 2013 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, 2013. – С. 191–192. – 0,125 друк. арк.
Басюк Т. С. Мова як денотат особистості. / Т. С. Басюк // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана Франка за 2012 рік, 7–8 лютого 2013
Басюк Т. С. Мова як денотат особистості. / Т. С. Басюк // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана Франка за 2012 рік, 7–8 лютого 2013
Басюк Т. С. Когнітивно– комунікативний підхід у викладанні іноземної мови для професійного спілкування (на прикладі студентів економічних спеціальностей) / Т. С. Басюк, Т.М. Пашніна // Матеріали III  Міжнар. Наук – прак. Конф. Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів 7-8 квітня 2011р. – Тернопіль,  с. 214 – 216.

Біографія

2006 диплом бакалавра факультету іноземних мов ЛНУ ім. І. Франка за спеціальністю «Мова та література (англійська)».
Кваліфікація – бакалавр філології, вчитель англійської і німецької мов та світової літератури
2007 диплом магістра факультету іноземних мов ЛНУ ім. І. Франка за спеціальністю «Мова та література (англійська)».
Кваліфікація – магістр філології, викладач англійської і німецької мов та світової літератури.
Професійна діяльність:
2007 – дотепер асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів факультету іноземних мов ЛНУ імені Івана Франка

Різне

Участь у конференціях:
• Участь у всеукраїнській науково-практичній конференції «Ключові проблеми сучасної германської та романської філології» (30-31 травня 2013 м. Луганськ)
• Участь у роботі міжнародної науково – практичної конференції «Актуальні проблеми германо-романської філології та освітній соціокультурний процеc» (4–5 жовтня 2013 м. Тернопіль)
• Участь у VI Міжнародній науковій конференції «Пріоритети Германського і Романського Мовознавства» (14–16 вересня 2012 м. Луцьк)
• Участь у роботі II Міжнародної науково–методичної конференції «Навчання англомовної академічної комунікації в Україні та світі: проблеми та перспективи» (18–19 листопада 2011р. м. Львів)

Розклад