Бернар Глорія Богданівна

Посада: доцент кафедри англійської філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси

лінгвостилістика, комунікативна стилістика

Предмети викладання:
англійська мова як основна та іноземна, стилістика і вступ до філології.

Курси

Публікації

 1. Бернар Г. Б. Дисонансний діалог у англомовній драмі абсурду ∕  Г. Б. Бернар ∕∕ Збірник наукових праць. Теоретична і дидактична філологія. – Переяслав-Хмельницький: ДПУ імені Г. Сковороди, 2008. – Спецвипуск № 1, С.29-36.

 

 1. Бернар Г. Б. Лексико-стилістичні особливості англомовної драми абсурду ∕ Г. Б. Бернар ∕∕ Збірник наукових праць. Філологічні науки. – Полтава: ДПУ імені В. Г. Короленка, 2008. – Випуск 1-2 (59-60).

 

 1. Бернар Г. Б. Стилістичні функції авторської ремарки у п’єсах  Семюеля Беккета ∕ Г.Б. Бернар ∕∕ Актуальні проблеми філології таперекладознавства. – Вип. 4. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – С. 15-17.

 

 1. Бернар Г. Лексичні характеристики діалогу у п’єсах С. Беккета, Г. Пінтера і Т. Стоппарда ∕ Глорія Бернар ∕∕ Вісник Львівського університету. Серія : Іноземні мови – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – Вип. 15. – С. 118 –123.
 2. Бернар Г. Дисонансний діалог у англомовній драмі абсурду ∕ Глорія Бернар ∕∕ Теоретична і дидактична філологія : зб. наук. праць. – К. : Міленіум, 2008. – Вип. 1. – С. 29–36.
 3. Бернар Г. Лексико-стилістичні особливості англомовної драми абсурду ∕ Глорія Бернар ∕∕ Збірник наукових праць Полтавського державного педагогіч¬ного університету ім. В. Г. Короленка. Серія : Філологічні науки – Полтава : ПДПУ ім. В. Г. Короленка, 2008. – Вип. 1-2 (59-60). – С. 147–153.
 4. Бернар Г.Б. Стилістичні функції авторської ремарки у п’єсах Семюеля Беккета ∕ Г. Б. Бернар ∕∕ Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. праць. Серія : Актуальні проблеми філології та перекладознавства – Хмельницький : ХНУ, 2009. – Вип. 4. – С. 15–17.
 5. Бернар Г. Лінгвостилістичні засоби вираження конфліктності в авторській ремарці англомовної драми абсурду ∕ Глорія Бернар ∕∕ Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : зб. наук. праць факультету лінгвістики Гуманітарного інституту Національно авіаційного університету. – К. : НАУ, 2009. – Вип. 16. – С. 120–124.
 6. Венецька Г. Комунікація у межах драми ∕ Глорія Венецька ∕∕ Проблеми семантики слова, речення та тексту : зб. наук. праць Київського національного лінгвістичного університету. Серія : Філологічні науки – К. : Видавничий центр КНЛУ, 2011. – Вип. 27. – С. 75–82.
 7. Бернар Г.Б. Тема-рематична структурованість діалогу у п’єсах Тома Стоппарда / Г.Б. Бернар // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – Луганськ: ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2013. – Вип. 14 (273). – С. 12 – 17.

Конференції:

27-28 січня 2009 – VII Міжвузівська конференція молодих учених «Сучасні

проблеми та перспективи дослідження романських і

германських мов і літератур», м. Донецьк, Україна

 

 

24-25 квітня 2008 – міжнародна науково-практична конференція „Актуальні

проблеми філології та американські студії”, м. Київ,

Україна

 

06 лютого 2008 – наукова звітна конференція викладачів та аспірантів

факультету іноземних мов, м. Львів, Україна

 

30-31 жовтня 2007 – Міжнародна науково-практична конференція

«Проблеми та перспективи лінгвістичних

досліджень в умовах глобалізацій них процесів»,

м. Тернопіль, Україна

 

19-20 вересня 2007–Міжнародна конференція «Текст як об’єкт

лінгвістичного дослідження і засіб навчання мови»,

м. Полтава, Україна

 

Тези доповідей на конференціях:
1. Бернар Г.Б. Лексикостилістичні характеристики авторської ремарки англомовної драми абсурду / Г.Б. Бернар // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізацій них процесів». − Тернопіль : ТНЕУ, 2007. − Частина 1. − С. 56−59.

 1. Бернар Глорія. Лінгвостилістичні засоби вираження конфліктності у авторській ремарці англомовної драми абсурду / Глорія Бернар // Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми філології та американські студії». − К. : НАУ, 2008. − С. 3−4.
 2. Бернар Глорія. Синтаксичні і стилістичні характеристики діалогу у п’єсах Г. Пінтера / Глорія Бернар // Матеріали VII міжвузівської конференції молодих учених «Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і літератур». − Донецьк : ДНУ, 2009. − Том 1. − С. 15−17.

 

Біографія

Hародилася 14 травня 1982 р. у м. Львові. З 1999 по 2004 рік навчалася у Львівському національному університеті імені Івана Франка на факультеті іноземних мов, англійська філологія (диплом магістра з відзнакою з англійської та німецької мов та літератур). З 2004 року працює асистентом кафедри англійської філології факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2006 по 2009 рік навчалася в аспірантурі. Бернар Г. Б. захистила кандидатську дисертацію, присвячену дослідженню лінгвостилістичним характеристикам англомовної драми абсурду.

Розклад