Бєлозьорова Юлія Сергіївна

Посада: доцент кафедри німецької філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-67

Наукові інтереси

Когнітивна лінгвістика, лінгвостилістика, інтерпретація тексту
Дисертаційне дослідження:
«Когнітивно-дискурсивна концептуалізація часу в сучасній німецькій мов» (2005)

Курси

Публікації

Бєлозьорова Ю.С., Чернявська Д.О. Жіночі та чоловічі типажі постмодерністської лінгвокультури у романі Е.Єлінек «Коханки» / Ю.С. Бєлозьорова, Д.О. Чернявська. //Вісник ЗНУ. Філологічні науки. – 2012. – № 2. – С. 53-57.- visnykznu.org/visnyk_ua/home/fil.html

Бєлозьорова Ю.С. Взаємодія лексичних і граматичних показників часу в організації темпоральної карти німецькомовного офіційно-ділового дискурсу / Ю.С. Бєлозьорова // Наукові записки кіровоградського державного педагогічного університету. – 2015. – Випуск 137. – С.457-462.- www.kspu.kr.ua/ua/fakhovi-zbirnyky/3346-naukovi-zapiski-2015

 Белозьорова Ю. С. Формирование стратегий чтения иноязычных текстов / Ю. С. Белозерова, Н. В. Шапочка // Маріупольський молодіжний науковий форум: традиційні і новітні аспекти дослідження і викладання іноземних мов і літератури. Матеріали І Всеукраінської науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів і молодих учених.  – 2015. – Ч.1 – С.133-136 – mdu.in.ua/Nauch/Konf/2015/mariupolskij_molodizhnij_forum_2015_chastina_1.pdf

Біографія

Народилася у м. Запоріжжя 22.09.1976. З 1983 по 1993 навчалася у середній загальноосвітній школі №5 м. Запоріжжя, яку закінчила з золотою медаллю. У 1993 вступила до Запорізького державного університету на факультет іноземних мов, спеціальність «Німецька мова та література». У 1998 отримала диплом спеціаліста з відзнакою та здобула кваліфікацію філолога, викладача німецької та англійської мов. З 1998 працювала на кафедрі німецької філології Запорізького державного університету та паралельно навчалася в аспірантурі. 14 квітня 2005 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Когнітивно-дискурсивна концептуалізація часу в сучасній німецькій мові» за спеціальністю 10.02.04 «Германські мови». 14 квітня 2011 р. отримала звання доцента кафедри німецької філології і перекладу ЗНУ. З 1 вересня 2014 р. працюю доцентом кафедри німецької філології Львівського національного університету ім. Ів. Франка.

Різне

Стажування та підвищення кваліфікації:

2013-2015  – участь у семінарах Гете-інституту «Підвищення кваліфікації:  німецька мова як іноземна для мультиплікаторів»

Серпень 2014  – семінар Гете-інституту «Країнознавство Німеччини, планування та аналіз заняття з німецької мови», Швебіш-Халь (Німеччина)

2012, 2013, 2016 –сертифікація екзаменатора для іспитів Fit in Deutsch1, 2; Goethe-Zertifikat A1, A2, B1, B2

Серпень 2009 – лінгвістичний семінар у університеті Дуйсбург-Ессен за фахом «Германістика»

Серпень 2007 – семінар з методики викладання німецької мови як другої іноземної у Гете-інституті Мюнхен

2000-2001 – стипендіатка DAAD, Університет Ганновер (Німеччина)

Методичні матеріали

 

  1. Методична розробка з домашнього читання з німецької мови як другої іноземної для студентів 2-4 курсів факультету іноземної філології. – Запоріжжя: ЗДУ, 2000. – 91с.
  2. Theoretische Grammatik der deutschen Gegenwartssprache: Навчально-методичний посібник для студентів ІІІ курсу факультету іноземної філології (спеціальність “Німецька мова та література”).- Запоріжжя: ЗНУ, 2007. – 74с.

Дисципліни:

Основна мова (німецька)-1 курс

Актуальні проблеми філології (блок «Рекламний дискурс»)

Розклад