Бораковський Любомир Адамович

Посада: доцент кафедри міжкультурної комунікації та перекладу

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-46-80

Наукові інтереси

література XIX та XX століть, культурна семіотика, літературний переклад та теорія літератури/культури, історія.

 

Інтереси та хобі: науково-популярна фантастика, фотографія дикої природи, міфологія.

Курси

Публікації

  1. Borakovskyy L. Religion im oder auf dem Wege der Moderne? Stellung der ruthenischen Geistlichkeit zur Modernisierung in Galizien und ihre literarische Auffassung bei Ivan Franko und Osyp Makovej / Lyubomyr Borakovskyy // Galizien: Peripherie der Moderne – Moderne der Peripherie? / HAID E., WEISMANN S., WÖLLER B. [Hrsg.]. – Marburg : Herder-Institut, 2013. – S. 145–157.
  2. Бораковський Л. Зображення міжконфесійних відносин у творі Карла Еміля Францоза «Мошко з Парми» / Любомир Бораковський // Іноземна філологія : укр. наук. зб. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – Вип. 124. – С. 263–268.
  3. Borakovskyy L. „Der Iluj“ von Leopold von Sacher-Masoch. Versuch einer Textanalyse / Lyubomyr Borakovskyy // DaFiU, 2011. – №23. – S. 84–85.
  4. Borakovskyy L. Wettbewerb, der uns vereinigt / Lyubomyr Borakovskyy // DaFiU, 2009. – №21. – S. 112–113.

 

Переклади:

  1. Бруннер Р. Декалог: Божі заповіді чи заборони? / Ріхард Й. Бруннер // Мовленнєві жанри в міжкультурній комунікації : монографія / Помірко Р., Бацевич Ф., Паславська А. та ін. – Львів : ПАіС, 2010. – С. 83–92. (переклад з німецької на українську)

Тези конференцій та відгуки:

  1. Borakovskyy L. Galizien. Peripherie der Moderne – Moderne der Peripherie (Konferenzbericht) / Lyubomyr Borakovskyy, Elisabeth Haid // Germanoslavika, 2012. – №1. – S. 131–134.
  2. Borakovskyy L. Das Gebot als Sprechakt / Lyubomyr Borakovskyy // Sammelband der Konferenzvorträge der 16. Tagung des Ukrainischen Deutschlehrer- und Germanistenverbands „Zukunftsperspektiven der deutschen Sprache und der Germanistik in der Ukraine“ – Tscherniwzi : Knyhy XXI, 2009. – S. 18–19.

Біографія

Дата народження 5 серпня 1985 року. У 2008 році закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Німецька мова та література», магістр філології. 2008-2010 працював методистом на факультеті іноземних мов та асистентом кафедри міжкультурної комунікації. 2010-2014 навчання у докторантурі (аспірантурі) Віденського університету у рамках проекту «Австрійська Галичина та її мультикультурна спадщина». Перебував на наукових стажуваннях у Гарвардському інституті українських студій (2011) та Ягеллонському університеті у м. Краків (2013). У 2014 році захистив дисертацію на тему «Зображення релігійних конфліктів у літературі австрійської Галичини» та здобув науковий ступінь доктора філософії (Dr.phil). З травня 2014 року працює асистентом кафедри міжкультурної комунікації та перекладу ЛНУ ім. Івана Франка.

Розклад