Ботвин Тетяна Михайлівна

Наукові інтереси

Переклади Біблії ХIХ – ХХ століть (П. Морачевського, П. Куліша–І. Пулюя– І. Нечуя-Левицького, І. Огієнка, І. Хоменка, Р. Турконяка), когнітивна лінгвістика.

Публікації

  1. Ботвин Т.М. Ситуативний підхід до розвитку усного мовлення у студентів ВНЗ на заняттях англійської мови / Т.М. Ботвин // Тези доповідей Науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, наукових керівників і аспірантів (16-19 лютого 2016 р.). Українська академія друкарства – Львів, 2016. – С. 227.
  2. Ботвин Т.М. Особливості функціонування теонів в українських перекладах Біблії XIX – XX століть / Т.М. Ботвин // Проблеми гуманітарних наук. – 2016. – № 38 – С. 341–347.
  3. Ботвин Т.М. Назви грошових одиниць в українських перекладах Біблії XIX – XX століть: семантичний та культурологічний аспекти / Т.М. Ботвин // Вісник Львівського Університету. – 2017. –  №64 (частина ІІ) – С. 383–390.
  4. Ботвин Т.М. Особливості та види реклами у сучасній англійській мові/ Т.М. Ботвин // Тези доповідей Науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, наукових керівників і аспірантів (14-17 лютого 2017 р.). Українська академія друкарства – Львів, 2017. – С. 228.

 

Біографія

  • Диплом спеціаліста філології, 2010, Львівський національний університет ім. Івана Франка, спеціальність – англійська мова та література.
  • Аспірант кафедри української філології Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка, з 2016 року.
  • Асистент кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура Львівського національного університету ім. Івана Франка, з 2017 року

Розклад