Буйницька Тетяна Олексіївна

Посада: доцент кафедри німецької філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-67

Наукові інтереси

лінгвостилістика: дослідження стилю німецької публіцистики та художньої літератури, проблеми взаємовпливу жанру та стилю твору, а також стилістичні особливості творчості окремих письменників.

Курси

Вибрані публікації

Комунікативно – прагматична та стилістична функції поширеного означення у публіцистичному тексті жанру “ подорож”. // Іноземна філологія. Вип. 92, 1988. – C. 91-100.

Мовностилістична структура афоризмів Е. Канетті. // Іноземна філологія. Вип.109, 1996. – C. 50-55.

Стилістична та прагматична актуалізація колористичної лексики в тексті твору Г.Белля “Ірландський  щоденник”. – У кн.: Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної. Матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції. Полтава, 2002. —  С.43-46.

Буйницька Т. О. Функціонування парцельованих структур у художньому тексті. /Т. О. Буйницька// Наукові записки Кіровоградського державного університету імені Володимира Винниченка. Серія: філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград, 2010. – Вип. 89(5). – С. 24-26.
Буйницька Т. О. Функціонування парантези у структурі роману Брігітте Кронауер «Бажання музики і гір». /Буйницька Т. О.// Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної. Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2010 року. – Полтава, 2010. – С. 39-41.
Буйницька Т, О. Mittel von Humor in der Erzählstruktur der Reportagen von Egon Erwin Kisch. / Т. О. Буйницька// Ukrainisch-bayerische Germanistentagung an der Nationalen Iwan-Franko-Universität Lwiw „Ukrainisch-deutsche Begegnungen: Sprache, Literatur, Didaktik“, 16-17 April 2010. – Lwiw, 2010.- C. 28-33.
Буйницька Т. О. Johann Peter Hebel (1760-1826). Zum 250. Geburtstag. /T. O. Byjnytska// Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine. – Львів, 2010. – Вип. 22. – С. 3-6.
Буйницька Т. О. Einsatz der literarischen Kurzformen im DaF-Unterricht: die Anekdote als Lehrmaterial ./T. O. Byjnytska // Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine. – Львів, 2010. – Вип.22. – С. 7-9.
Буйницька Т. О. Портрет-ескіз у структурі тексту жанру «подорож». / Т. О. Буйницька // Наукові записки Кіровоградського державного університету імені Володимира Винниченка. Серія: філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград, 2011. – Вип. 96(1). – С. 51-55.

Наукова біографія

Закінчила ЛНУ імені Івана Франка в 1949 р. Працювала лаборантом   (1949 –1951), асистентом (1951-1962), старшим викладачем кафедри німецької філології. Захистила кандидатську дисертацію “Мовностилістичні засоби гумору та сатири в публіцистиці Е. Е. Кіша” (1967).

З 1971 р. доцент кафедри німецької філології; декан факультету іноземних мов (1968 –1980); відзначена державними нагородами (медалі,грамоти  Міністерства вищої освіти  України).

 

Працювала заступником голови,  вченим секретарем Спеціалізованої ради по захисту дисертацій, тепер є членом цієї ради, а також членом редколегії всеукраїнського  збірника “Іноземна філологія”, наукового “Вісника” факультету, журналу “ DaFiU“.

Читає теоретичний курс стилістики  німецької мови та спецкурси з лінгвостилістики і сучасної німецької літератури; керує роботою аспірантів, підготувала 8 кандидатів філологічних наук.

Розклад