Чапля Ольга Степанівна

Посада: доцент кафедри французької філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-37

Курси

Публікації

№ з/п Назва статті Джерело публікації Дата публікації
1 Семантико-морфологічний аналіз французьких нумераліїв Вісник Львівського університету. –Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. Серія іноземні мови.  Випуск 8. Романські мови ст. 156-160 Львів 2000
2 Особливості сучасної квантифікаційної лексики (на матеріалі французької мови) Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах. Збірник наукових праць Донецького національного університету. Випуск 5. ст. 201-208 Донецьк 2002
3 Дискретність / недискретність денотативної основи значення одиниць кількісних синтагматичних груп Філологічні студії. Науковий часопис Волинського державного університету імені Лесі Українки. Планета №1 (21) ст. 103-110 Луцьк 2003
4 Референційна картина іменних квантифікаторних груп Іноземна філологія. Український науковий збірник. -Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. Мовознавство. Випуск 113, ст. 93-104 Львів 2004
5 Лексико-семантичне поле кількості Вісник Львівського університету. –Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. Серія іноземні мови.  Випуск 12. Романські мови. ст. 202-207 Львів 2005
6 Генералізуюча функція категорії одиничності у фразеологізмах французької мови Вісник Львівського університету. –Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. Випуск 14. Серія іноземні мови. Романські мови. ст. 63-67 Львів 2007
7 Логико-функциональные особенности количественных именных словосочетаний N1 +de + N2 в современной французской художественной речи Materiały vi międzynarodovej naukowi-praktycznej konferencji «Aktualne problemy nowoczesnych nauk– 2010», Volume 24Filologiczne nauki Przemyśl,Nauka I studia 2010 ст. 9-11 07-15 cerwca2010 roku

Przemyśl

8 Етимологічні особливості кількісної лексики французької мови Вісник Львівського університету. –Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. Серія іноземні мови. Випуск 14. Романські мови ст. 155-163. Львів 2011
9 Структурно-семантичні підтипи кількісної домінантиN1 + de + N2 та їхні функції в сучасній французькій мові. Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції «Класична філологія у контексті сучасності». – Чернівці: Чернівецький національний університет – с. 65-70. Чернівці 2011
10 Комунікативно-прагматичний потенціал квантифікаційної лексики та його реалізація у контекст і (на матеріалі французької мови). Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство).- Кіровоград: РВВ КДПУ ім.. В. Винниченка, 2012. –с.106-109. Кіровоград

2012

11 Кількісні лексичні парадигми синтагми N1 + de + N2 і (на матеріалі французької мови). Слов’янський збірник.(Збірник наукових праць). Проблеми когнітивної лінгвістики. Мовна та концептуальна картина світу. Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. –К.: Видавничий дім Дмитра Багатого. 2012. – Вип.17. –С.235-241. Одеса 2012

Біографія

В 1989 році закінчила Стрийську середню школу з математичним нахилом №6 із відзнакою. У цьому ж році поступила в Ужгородський Державний університет на факультет романо-германської філології, який закінчила в 1994 році за спеціальністю викладач французької мови і зарубіжної літератури. За час навчання проходила стажування з французької мови в місті Авіньон (Франція).

–      У 1996 році поступила в аспірантуру Львівського державного університету ім. І Франка, заочну форму навчання, яку закінчила в 2002 році.

–      Методистом відділу освіти Міністерства освіти, науки та культури у м. Львові (1996 р.).

–      У 2001 прийнята на посаду викладача французької мови Львівського відокремленого підрозділу Європейського університету.

–      У 2003 році прийнята на посаду асистента кафедри французької філології Львівського Національного університету ім. І Франка.

–      Рішенням спеціалізованої вченої ради Київського національного університету ім. Тараса Шевченка мені присвоєно науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності романські мови від 15 грудня 2004 року.

–   у  2011 прийнята на посаду доцента кафедри французької філології Львівського Національного університету ім. І Франка.

– Одружена. Чоловік, Чапля Петро Степанович, 02.09.1969 р/н, військовий пенсіонер, майор запасу. Менеджер. Донька, Чапля Олена Петрівна, 16. 06. 1998 р/н. Син, Чапля Олег Петрович, 8. 06. 2007 р/н. Люблю подорожі, веду здоровий спосіб життя, захоплююсь танцями, полюбляю займатись перекладами франкомовних художніх творів.

Розклад