Чернюх Богдан Васильович

Посада: завідувач кафедри класичної філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-38

Курси

Публікації

1. Поняття і терміни категорії часу у творах римських граматиків // Іноземна філологія.- 1990.- Вип. 99: Питання класичної філології, № 25.- С. 72-78.
2. Аористичний імперфект в латинській мові I – II ст. н.е. Деп. в УкрІНТЕІ 14. 12. 1992 р.- №  1942 – Ук 92.
3. До питання про полісемію презенса індикатива у латинській мові. Деп. в УкрІНТЕІ 14. 12. 1992 р.- №  1943 – Ук 92.
4.   Категорії виду і часу в дієслівний системі латинської мови I – II ст. н.е. Автореферат дисертації … кандидата філологічних наук.- Львів, 1993.
5. “Апологія” Михайла Малиновського / перекл. з  лат.// Записки НТШ.- 1993.- Т.125.- С. 383 – 391 ( у співавторстві ).
6. Латинська мова ( підручник для гімназій).- Львів: Світ, 1994 (у співавторстві ).
7. Латинський буквар.- Львів: Світ, 1995 (у співавторстві ).
8. Модальна семантика форм індикатива у латинській мові // Іноземна філологія.- 1995.- Вип. 108. – С. 127- 134.
9. Perfectum indicativi у латинській мові // Щорічні записки з класичної та романської філології.- Вип. 2.- Одеса, 1995.- С. 14 – 22.
10. Походження та семантика майбутнього II у латинській мові // Міжнародна наукова конференція до 100- річчя Ю. Р. Куриловича. Тези доповідей.- Львів, 1995.- С. 63 – 64.
11. Латинське дієслово та категорія виду // Міжнародна наукова конференція пам”яті професора А. О. Білецького “Актуальні пирання сучасної філології”. Тези доповідей.- К., 1966.- С. 103.
12. Грецизми в римській поезії класичного періоду // Всеукраїнська наукова конференція “Провідні лінгвістичні концепції кінця ХХ століття”. Тези доповідей.- Львів, 1996.- С. 259.
13. Вторичные глаголы на – sco в латинском языке // Проблемы семантического описания единиц языка и речи. Материалы докладов международной научной конференции.- Ч. 1.- Минск, 1998.- С. 186 – 188.
14. Дієслівний  вид в українській та  латинській мовах // Проблеми зіставної семантики.- К., 1999.- С. 273 – 277.
15. Категорія виду у дієслівній системі індоєвропейських мов // Іноземна філологія.- Вип. 112.- 2001.- С. 68 – 71.
16. Проблеми латинського дієслівного виду у мовознавстві ХХ століття // Матеріали міжнародної наукової конференції “Наукова спадщина професорора С.В.  Семчинського і  сучасна філологія”.- Ч. 2.- К., 2001.- С. 172 – 175.

Біографія

Чернюх Богдан Васильович – народився 24 червня 1965 р. у м. Львові у сім”ї робітників. У 1987 р. закінчив  факультет іноземних мов Львівського державного університету імені Івана Франка.  У 1987 – 1990 р.р. працював лаборантом кафедри класичної філології, з 1990 по 1992 р. навчався у аспірантурі при згаданій кафедрі. З 1992 року працював на посадах асистента і доцента кафедри класичної філології, з 2002 р. – завідувач  цієї ж кафедри.  Кандидатську дисертацію на тему “ Категорії виду і часу в дієслівній системі латинської мови I -–II ст. н. е. захистив у 1994 р. у Львівському державному університеті імені Івана Франка.  Наукові дослідження пов”язані з проблемами граматичної семантики класичних мов, порівняльного індоєвропейського мовознавства.

Розклад