Домбровський Маркіян Богданович

Посада: доцент кафедри класичної філології, заступник завідувача з наукової роботи

Телефон (робочий): (032) 239-41-38

Наукові інтереси

дослідження побутової лексики в ранній латині.

Основні напрямки науково – педагогічної діяльності:

Римська лірика часів Августа, Тібул

Курси

Вибрані публікації

Публікації:

 1. Трагізм Тібулового образу сільської ідилії // Studia Philologica: Сб. науч. ст. Вып.5 – Минск.:Изд. центр БГУ, 2002 – С.12-22.
 2. Звуковий аспект картини сільського життя у першій елегії Тібула // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість, т.1:Зб. матеріалів Всеукр. науч.-практ. конф., Київ, 27-28 березня 2003 р.; У 5-ти т. –К, В-во Європ. Ун-ту, 2003,тI, 356с – С.94-97
 3. Домбровський М. Вивчення композиції елегій Тібулла: основні підходи і проблеми / Маркіян Богданович Домбровський // Філалагічныя штудыі = Studia philologica : сб. навук. арт. / пад рэд. Г. І. Шаўчэнка, К. А. Тананушкі ; рэдкал.: А. В. Гарнік [і інш.]. – Мінск : РІВШ, 2015. – Вып. VIII. – С. 26−31.
 4. Домбровський М. Класична філологія і літературознавство / М. Б. Домбровський // Питання літературознавства : наук. зб. – Чернівці, 2015. – Вип. 91.  – С. 69−80.
 5. Домбровський М. Культурний золотий вік в образному світі Тібулла / М. Б. Домбровський // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. – 2016. – Вип. 9. – С. 244-252.
 6. Домбровський М. Структура образного світу як теоретична проблема (на матеріалі елегій Тібулла) / М. Б. Домбровський // Вісник Львівського університету. – Серія іноземні мови. – 2016. – Вип. 24. – Ч. 1. – С.47−59.
 7. Домбровський М. Любовна фабула і композиція першої книги елегій Тібулла / М. Б. Домбровський // Іноземна філологія. – 2015. – Вип. 128. – С. 208−216.
 8. Домбровський М. Грецька періодика в Україні – українська грекомовна преса у Греції (1917, 1919 – 1920): транснаціональне компаративне дослідження / С. Блавацький, М. Домбровський // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника. – 2016. – № 8. – С. 23-38.
 9. Домбровський М. Світ латинських написів Львова / Маркіян Домбровський // Содомора А. О. Anno Domini = Року Божого: Латинські написи Львова / Андрій Содомора, Маркіян Домбровський, Андрій Кісь. – Львів : Л.А. “Піраміда”, 2016. – С. 13-16.
 10. Домбровський М. Про грецьку епіграму / М. Домбровський // Грецька епіграма в перекладах Андрія Содомори / Упорядник М. Домбровський. – Львів : Апріорі, 2017. – 240 с.
 11. Домбровський М. У пошуках втраченого усміху / М. Домбровськй // Содомора А. Усміх речей. – Львів : ЛА «Піраміда», 2017. – 172 с.
 12. Домбровський М. Orbis aphoristicus Андрія Содомори / М. Домбровський // Кур’єр Кривбасу. – 2017. – № 329-330-331 (квітень-травень-червень). – С. 241-251.
 13. Домбровський М. У пошуках втраченого усміху / М. Домбровськй // Дзвін. – 2017. – № 9 (875). – С. 204-215.

Монографії:

Anno Domini. Року Божого: Латинські написи Львова /Андрій Содомора, Маркіян Домбровський, Андрій Кісь ; автор проекту Василь Ґабор. – Вид. 2-е, допов. і переробл. – Львів : ЛА «Піраміда», 2016. – 336 с.

Тези:

 1. Домбровський М. Культурний золотий вік в образному світі Тібулла / Маркіян Домбровський // «Над берегами вічної ріки»: темпоральний вимір літератури : матеріали Міжнародної наукової конференції (24–25 вересня 2015 р.): зб. / [ред.-упор. С.С. Журавльова]. – Бердянськ : ФО–П Ткачук О.В., 2015. – 177 с. – С.49−50.
 2. Домбровський М. Класична філологія і літературознавство / Маркіян Богданович Домбровський // Історіографія науки про літературу : матеріали ХІІ Міжнародної літературознавчої конференції (до 70-річчя кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 25 вересня 2015 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. – С.55.

Біографія

1996-2001 – студент факультету іноземних мов Львівського

національного університету імені Івана Франка.

Класична філологія.

2001 – аспірант кафедри класична філологія.

2002 – викладач кафедри.

Різне

Доц. Домбровський М. був науковим редактором монографії Починок Ю. «Українська експериментальна поезія кінця ХХ – початку ХХІ століття: текст, контекст, інтертекст». Написав відгук на автореферат: Починок Ю. М. “Українська експериментальна поезія кінця ХХ – початку ХХІ століття: текст, контекст, інтертекст” (захист відбувся 2 жовтня 2015 р.).

Грецька епіграма в перекладах Андрія Содомори / Упорядкування, покажчики М. Домбровського; коментарі М. Домбровського, А. Содомори. – Львів: Апріорі, 2017. – 240 с.

Розклад